Põltsamaa Ettevõtjate Liit saab viieteistkümne aastaseks

Mis on üldse meeles Eesti majanduskliimast viisteist aastat tagasi, ajal, mil loodi Põltsamaa Ettevõtjate Liit?

“Need olid küllaltki segased ajad, mil seadusandlust alles hakati välja töötama. Tegevust jätkasid veel ka sotsialismiperioodist pärit ettevõtted ja organisatsioonid. Ühtlasi hakkasid oma ühendusi looma ka ettevõtted, mis alustasid tegevust juba turumajanduse tingimustes. Nii sündis ka Põltsamaa Ettevõtjate Liit.”

Kes olid eestvedajad selle liidu loomisel?

“Liidu asutamiskoosolek toimus Põltsamaa EPT ruumides. Loomise algatajateks olid aktsiaseltsi Põltsamaa Graniit juhataja Endel Pajumägi, firma Kaver juht Jüri Reinpõld, Adavere Lihatööstuse direktor Harri Nukke ja ka mina; töötasin tollal aktsiaseltsis Melior.”

Millele paneb mõtlema asjaolu, et mitmed ettevõtted, keda selles loetelus nimetasite, on tänaseks oma tegevuse lõpetanud?

“Mis parata, meie elu seisneb ju pidevas muutumises.”

Vanker ei tohi aga ju seisma jääda. Kas uued ettevõtted koputavad ikka usinasti Põltsamaa Ettevõtjate Liidu uksele?

“Praegu kuulub Põltsamaa Ettevõtjate Liitu 25 liiget, kes organisatsiooni tegevuses ka üsna aktiivselt osalevad. See on Põltsamaa kohta päris suur arv. “Surnud hingi” meil nimekirjas pole. Mitmed uuemad firmad pole küll liitu astunud kuid samas osalevad nad usinasti meie korraldatud sündmustel, näiteks Põltsamaa ettevõtluspäeval.”

Keda Põltsamaa Ettevõtjate Liitu üldse võetakse? Kas vastuvõtmisega kaasneb ka mingi rituaal või traditsioon?

“Liidu liikmeks saab astuda iga juriidiline või füüsiline isik, kes on tutvunud põhikirjaga, on nõus seda täitma ja maksab loomulikult liikmemaksu, mille suuruseks on 400 krooni kuus.”

Usutavasti on ikka tingimuseks ka tegutsemine Põltsamaa linnas või selle ümbruses, sest selles regioonis peaks olema piisavalt tugev ühtekuuluvustunne, nii-öelda tsunftivaim?

“Seda mitte. Paik, kus liidu liige ettevõtlusega tegeleb, pole üldse määrav.”

Mis on aidanud Põltsamaa Ettevõtjate Liidul viisteist aastat elus püsida, millised on selle ühenduse sihid ja püüdlused? Kas majanduse kõrval tegeldakse ka poliitikaga?

“Meie liidu esmane eesmärk on majanduselu edendamisele kaasa aitamine, ettevõtjate huvide kaitsmine kohalikes võimuorganites, liikmete silmaringi avardamine, koolitamine, rahvusvaheliste suhete loomine ning mõistagi ka sport ja tervislik lõõgastumine. Majanduslikku kasu me aga taga ei aja. Vastupidi, mitmed üritused on nõudnud liikmetelt hoopis lisakulutusi.”

Mainisite juba ettevõtjate huvide esindamist kohaliku võimu tasandil. Kas vastab tõele, et teie eestvedamisel moodustati 1996. aasta kohalikel valimistel valimisliit Majandusliit, mis valimised võitis ja tõstis linnapeaks Margi Eina?

“Jah, see oli aeg, mil kohalikes omavalitsustes ei domineerinud veel poliitilised parteid ning tegutsesid valimisnimekirjad. Ettevõtjad püüdsid oma püüdlusi teostada ühe või teise valimisnimekirja toetusel. Tänapäeval kuuluvad ettevõtjad erinevatesse erakondadesse. Praegusest Põltsamaa linnapeast Jaan Aiaotsast on ettevõtjate liit aga igati lugu pidanud, sest ta hoolib linna majanduselust.?

Kas Põltsamaa regiooni majanduselus oleks ilma Põltsamaa Ettevõtjate Liiduta midagi teisiti?

“Küllap soovite teada, missugust rolli kodupiirkonnas mänginud oleme. Meie täpset osa Põltsamaa ettevõtluskliima kujunemisel on võrdlemisi raske mõõta, oma jälje oleme aga kindlalt jätnud. Selle tõestuseks on ka traditsioon korralda koostöös Põltsamaa linnavalitsusega ettevõtluspäevi, välja anda Põltsamaa ettevõtteid tutvustavaid teatmikke, organiseerida välisreise, mille üheks eesmärgiks ka kodulinna ja selle ümbruse tutvustamine kaugemates paikades.”

Missuguste kogemuste ja emotsioonide võrra olete nendel reisidel rikkamaks saanud?

“Me oleme käinud Valgevenes, Poolas Ukrainas, Lätis. Peagi sõidame aga Gruusiasse. Kroonikakirjutajat, kes kõik reisidel juhtunu kirja paneks, meil pole. Meenutada on aga mõndagi huvitavat. Meil on olnud võimalus tänu võõrustajatele külastada kohti kuhu iga turist just ei satu. Üks selliseid külaskäike oli visiit Odessa ?ampanjatehasesse, kus meil kui veinipealinna inimestel paljugi huvitavat võrrelda ja vaadata oli.”

Kuivõrd ettevõtjate liidu liikmed üksteist usaldavad, kas räägitakse ka teemadest, millest väljaspool liitu pigem vaikitakse?

“Igal ettevõtjal jätkub piisavalt tarkust otsustamaks, millest kõnelda, millest mitte. Üldiselt on meil aga tavaks, et poliitikat ja omavahelisi ärisuhteid ühenduse kokkusaamistel ei käsitleta. Seda võib pidada ka üheks meie liidu püsimajäämise põhjuseks.?

Kui kaua ise Põltsamaa Ettevõtjate Liitu juhtinud olete?

“Liidu presidentideks on olnud Jüri Reinpõld, Rein Pahker, Mart Joosep, Taavi Aas, Leo Porkanen. Mina olen liidu presidendiks valitud viiendat aastat.”

Mida presidendiametis kõige olulisemaks peate?

“Kõige tähtsam on üles leida uued ideed ja mõtted, mis kõikidele on sobivad ja huvitavad. Mõistagi on tarvis leida ka õiged inimesed, kes plaanid täide viivad.”

Kas olete valmis taas presidendiks saama ? küsimus on ajendatud sellest, et kuuldavasti on Teil nüüd töökoht ka Tallinnas?

“Jah, ma olen Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise juhatuse nõunik, kes täidab funktsioone, mida juhatus parajasti vajalikuks peab. See on huvitav väljakutse, sest Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondises on 900 töötajat, mis on umbes niisama palju kui Põltsamaal üldse töötajaid kokku. Minu uues ametis pole vaja mitte niivõrd erialateadmisi, vaid ennekõike oskust praktika ja teooria ühendada. Mu kodulinnaks on aga endiselt Põltsamaa. Osaühingus Põltsamaa Greid ei tegele ma küll igapäevase juhtimisega, kuid olen firma juhatuse liige. Loomulikult on minu jaoks oluline ka Põltsamaa Ettevõtjate Liidu edasine käekäik. Kes esitatakse aga presidendikandidaadiks, selgub meie aastakoosolekul, mis toimub 8. juunil, päeval, mil tähistame 15. aastapäeva.”

Mis sünnipäeva puhul veel ette võetakse?

“Erinevatel aegadel Põltsamaa Ettevõtjate Liitu juhtinud presidendid istutavad Sõpruse parki tamme. Seejärel asetame pärjad meie hulgast hiljuti igavikku lahkunud liikmete kalmudele. Põltsamaa kalmistul puhkavad Endel Pajumägi ja Arvo Soom. Pärast ametlikku koosolekut toimub aastapäevapidu, kus osalevad meie sõbrad ja koostööpartnerid.?

Millisteks võiksid kujuneda Põltsamaa Ettevõtjate Liidu järgmised viisteist aastat?

“Selleks, et tegevust edukalt jätkata, pole alati vaja pikaajalist plaani, vaid rohkem paindlikkust, sest võimalusi ja väljakutseid pakub elu ise.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus