Põltsamaa EPT oli paikkonna suurim tööandja

 

Algus 18. mai Vooremaas

Looduskeskkonda ja põllumajandustootmist mõjutanud tegemisi ja mitmesuguseid töökorralduslikke suhteid tuletati meelde kunagise Põltsamaa EPT töötajate kokkutulekul.

Andrus Säinas juhtis Põltsamaa EPT-s aga tootmisosakonda, kus muuhulgas valmistati söödasegajaid majanditele, veoautode GAZ-53 kallurikaste ja seadmeid buldooseritele. 

Ideoloogiatööst hiiliti mööda

Kokkutulekul meenutati ka töö- ja palgatingimusi, inimestevahelisi suhteid ja ühist vaba aja veetmist. “Sageli võeti Põltsamaa EPT-sse uusi töötajaid seoses ühe või teise objekti rajamisega. Sageli võimaldas rajatiste ehitamine ka masinaparki laiendada,” lausus Andres Vään. Jaan Rootslane märkis, et palk sõltus EPT-s suuresti töötulemustest.

“Eraldi premeerimissüsteem oli välja töötatud spordivõistlustel ja isetegevuskonkurssidel eduka osalemise eest,” meenutas tuntud spordimees Villu Ojassalu, kes pidas Põltsamaa EPT-s parteisekretäri ametit. Nooremate lugejate jaoks olgu öeldud, et see tähendas Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei kohaliku organisatsiooni juhtimist. “Ideoloogiatööga tegelesime aga tagasihoidlikult ja parteikoosolekutel arutasime ennekõike igapäevaseid tööasju. Kommunistlikke kultusesemeid oli meil vähe, näiteks Lenini portreesid vist kõigest üks,” rääkis ta.

Leili Kippusel on tänaseni hästi meeles naistepäeva tähistamised, kus mehed naistele lilli kinkisid ja laua katsid. 

Põltsamaale rajati elamurajoon

“Põltsamaa EPT-l oli piirkonnas ka sotsiaalne roll. Näiteks ehitasime Põltsamaale rohkem kui paarisaja korteriga elamurajooni. Valmisid ka võimla ja bassein, mis  bürokraatlike nõuete tõttu tuletõrje veevõtukohaks tuli nimetada,” rääkis Põltsamaa aukodanik Endel Kiisk, kes oli Põltsamaa EPT juhataja alates asutamisest kuni firma likvideerimiseni 1993. aastal. Muret tunneb Kiisk praegu aga selle pärast, et mõned ettevõtte omal ajal rajatud maaparandusobjektid on tänapäeval hooletusse jäetud.

“Põltsamaa EPT masinad ja muudki varad müüdi bilansilise väärtusega ja neid võisid osta kõik soovijad,” märkis Andres Vään. 

Tugevad tegijad ka tänasel päeval

Mitmetest endise Põltsamaa EPT juhtivtöötajatest ja spetsialistidest on saanud ettevõtjad. Andres Vään asutas näiteks koos EPT-aegse kolleegi Mart Joosepiga firma Melior, mis oli üldse üks esimesi eraettevõtteid Jõgevamaal, hiljem juhtis aga osaühingut Põltsamaa Greid. Turbaga seonduvat valdkonda koordineerinud Urmas Kulu juhib praegu samale tegevusvaldkonnale spetsialiseerunud ettevõtet Tara-Torff. EPT asejuhataja Heiki Soom on aga ajakirjanduse ja trükkimisega tegeleva firma Vali Press eesotsas. 1931. aastal sündinud Endel Kiisk, kes oli aastaid ettevõtte Puhu Kaubandus juhataja, peab praegu pensionipõlve.

Põltsamaa EPT kunagiste töötajate kokkutulekust valmib ka film, mille võtted on tehtud kunagistel maaparandusobjektidel ja meenutustetunnil Põltsamaa lossikompleksis.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus