Põltsamaa eelarve täitub prognoositust paremini

Teisipäevasel Põltsamaa linnavolikogu istungil andis Põltsamaa linnavalitsuse pearaamatupidaja Sille Epro ülevaate linna käesoleva aasta eelarve esimese kvartali laekumistest.

Sille Epro lausus, et 31. märtsi seisuga on Põltsamaa linna põhitegevuse tulud laekunud vastavalt prognoositule 31 protsendi ulatuses. Proportsionaalselt oleks pidanud märtsi lõpu seisuga olema eelarvesse laekunud 25 protsenti tuludest, tegelikult laekus prognoositust kuus protsenti rohkem. Põhitegevuse tulude eelarve suuruseks on 4 913 000 eurot, millest märtsikuu lõpuks laekus 1 513 400 eurot. Maksutulu eelarve suuruseks on 2 132 500 eurot ning laekunud on 519 000 eurot. Maksutulusid laekus esimese kvartali lõpuks 24,3 protsendi ulatuses. Maksutulude osas on hetkel alalaekumine 14 000 euro ulatuses, seda on laekunud vähem füüsilise isiku tulumaksu osas. Maamaksu eelarve moodustab maksutuludest 18 500 eurot. Esimese kvartali seisuga on maamaksu laekunud alla 1000 euro. Sille Epro sõnul hakkab  see alles aprillis märkimisväärselt laekuma.

Põhitegevuse kulutusi on tehtud 20 protsendi ulatuses, kus 123 700 euro suurusest sotsiaaltoetuste eelarvest on makstud toetusi välja 31 500 eurot ehk 25,5 protsendi ulatuses. Tegevustoetusi on eelarves kavandatud 157 000 euro ulatuses, millest on toetusi välja antud 44 500 euro suuruses summas ehk 28,3 protsendi ulatuses. Enamik mittetulundusühinguid saab aastaks planeeritud summa kohe kätte, Põltsamaa linna sihtasutused saavad toetusi proportsionaalselt iga kuu kohta või vastavalt kokkulepitud graafikule. Mitte sihtotstarbelisi toetusi on eelarvesse planeeritud 16 300 eurot ja tegelikult on kulutusi tehtud 4800 euro eest ehk 29,4 protsendi ulatuses. Põhiliselt on mittesihtotstarbeliste kulutuste näol tegemist liikmemaksudega. Muud tegevuskulud moodustavad eelarvest 4 578 100 eurot, millest on kulutatud 881 000 eurot. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt on Põltsamaa linnale eraldatud 476 600 eurot. Märtsi lõpu seisuga oli Põltsamaa linna rahaline jääk 932 600 eurot, reservfondi jääk 146 000 eurot.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus