Põltsamaa Ametikool osaleb rahvusvahelises projektis


Eelmise aasta alguses said Tšehhi Vabariigis Kamenice nad Lipous kokku kuue ametikooli juhid ja nende volitatud esindajad, et luua Comeniuse projekti raames ühine rahvusvaheline projekt.  Projektis osaleb ka Põltsamaa Ametikool.

Peale Põltsamaa Ametikooli  on projektiga ühinenud veel kaks kutsekooli Austriast, üks Tšehhi Vabariigist, üks Soomest ja üks Saksamaalt. Rahvusvahelises seltskonnas Põltsamaa Ametikooli esindanud projektijuhi Kaarel Malva sõnul on osalevate ametikoolide esindajad juba varasemast ajast omavahel tuttavad. Nädalapikkuse koostöö tulemusena valmis projekt  “Tulevikule suunatud ja innovatiivne väljaõpe maapiirkonna noorte kutsevõimaluste parandamiseks”. Comeniuse projekti agentuurid kiitsid projekti heaks ja otsustasid seda rahastada.

i
Möödunud sügisel toimus juba esimene töökohtumine Soomes Ähtäris. Sealne ametikool on Comeniuse projekti koordinaatorkooliks ning kuulub Soome SEDU koolituskeskusse. Soomes toimunud  kohtumisel osales Põltsamaa Ametikoolist kaks töötajat ja  kolm ehituseriala õpilast. Järgmisel kohtumisel Tšehhis osales meilt kaks ametikooli töötajat ja neli kokaeriala ning kaks ehituseriala õpilast. .

Kaarel Malva sõnul on Comeniuse projekti eesmärgiks õppida tundma ja analüüsida ametikoolide valupunkte maapiirkondade noorte kutsealasel ettevalmistamisel. Ametikoolide õpetajatele annab rahvusvahelises projektis osalemine võimaluse luua kontakte kolleegidega teistest riikidest, õpilased saavad võrrelda õppimisvõimalusi teiste riikide ametikoolidega, samuti võrrelda koolide materiaal-tehnilist baasi. Kõige olulisem  on õpilastele kindlasti omavaheline suhtlemine ning kontaktide loomine.

Ise nendel kohtumistel osalenud inimesena tõdes Kaarel Malva, et vähene võõrkeelteoskus takistab nii õpetajate kui õpilaste suhtlemist. Kahjuks ei võimalda projekt osaleda seal eraldi ka tõlkidel.

“Ma loodan, et selline rahvusvaheline suhtlus motiveerib nii õpetajaid kui õpilasi senisest paremini võõrkeeli õppima,” ütles Malva.

Projekti osaliste järgmine kohtumine saab 3.-7. oktoobrini teoks Põltsamaa Ametikoolis. Kaarel Malva sõnul on võõrustajate ülesandeks tutvustada oma kooli ja õppimisvõimalusi, samuti oma maakonda ning riiki.  Ühisüritustel on õpilastel võimalik oma võõrkeelteoskust praktiseerida, samuti toimuvad töötoad, kus näidatakse üksteisele oma erialaseid oskusi. Õpetajad vestlevad neid huvitavatel teemadel ühistes projektitundides.

Järgmise aasta märtsis võõrustab projektis osalevaid koole kaks Austria ametikooli. Mais toimub projekti lõpetamine Saksamaal, kus koostatakse ühisdokument. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus