Põllumehed kuulasid sordiaretajate nõuandeid

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadur põllumajandusmagister Rene Aavola kõneles oma ettekandes Eesti raiheinasortide saagipotentsiaalist. Ta tutvustas ka enda aretatud uusi raiheina sorte Raite ja karjamaa raiheina Talvike. «Raite annab parema saagi siloks kasvatamisel ning Talvike karjamaadel,» ütles Aavola.

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor filosoofiadoktor Mati Koppel pidas informat uutest raiheinasortidest üheks olulisemaks, mida nõupäeval osalejad teada said.

«Oluline on parandada ka uute heintaimesortide seeduvust. Piimatootmisele soodsalt mõjub juba seeduvuse parandamine ühe või kahe protsendi võrra, « lausus Koppel.

Sordiaretajad ja seemnekasvatusspetsialistid esinesid seminaril kokku 17 ettekandega. Ilmar Tamm rääkis Eesti kaerasortide omadustest erinevates ilmastikutingimustes, Reine Koppel talinisu katsetulemustest, Ülle Tamm levinumate odrasortide omadustest, Ants Bender punase ristiku seemnekasvatusest, Aida Tsahkna Jõgeva kartulisortide konkurentsivõimest.

Jõgeva SAI asedirektor Vahur Kukk kõneles seemnekasvatuse korraldamisest. «Praegu tuleb suuremat tähelepanu pöörata sertifitseeritud seemne kasvatamisele, sellest on põllumehele kasu. Jõgeva Sordiaretajatel on praegu pakkuda põllumeestele kõikide liikide kvaliteetset seemet,» kinnitas ta.

Sordiaretuse Instituudi korraldatud seminaril osales põllumajandustootjaid erinevatest Eestimaa paikadest. Kõige kaugemalt oli kohale tuldud Saaremaalt.

Nõupäeval tutvustati ka tervisele hästi mõjuvat linaõli, mille muretsemiseks on võimalus pöörduda Jõgeva Sordiaretuse Instituuti.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus