Põllumehe hingetõmbeaeg möödas

Vaevalt et tänapäeva talumehel ehk põllumehel talvel väga pikalt mahti magada on, nagu Hando Runnel oma aastaid tagasi kirjutatud luuletuses nendib, aga pisut hinge tõmmata ja plaani pidada on ikka saadud. Nüüd on jüripäev peagi ukse ees ja käised ammu üles kääritud.

Vihma pole viimasel ajal väga palju tulnud, see-eest on jagunud päikest ja tuult, mis hoolega mulda kuivatab. Ja nüüd on kevadtöödega seal, kus maad kõrgemad, varsti juba tuli takus. Mõnel pool nenditakse, et mullas napib juba niiskust, samas leidub siin-seal veel põlluäärsetes metsades lund, mis vihjab asjaolule, et külvipind peab veel mõnda aega soojenema.

Praegu on käsil põldude väetamine, kohati ka kultiveerimine. Hoolikas peremees puhastab enne künni- ja külviaega põlluservad võsast ja kraavid mudasettest. Ja ikka jälle on tarvis korjata kive – neid justkui kasvaks igal aastal juurde!

Karjakoplite ja rohumaade äestamiseks on aeg enam kui küps, sest noor rohi on tärkamas ning seda protsessi tuleb mulda õhutades ja kuluheina kraapides toetada.

Jõudu tööle, künni- ja külvimehed!

10. aprill 2014

blog comments powered by Disqus