Põllumajandusministrid arutavad täna Brüsselis bioenergeetika ja mahepõllumajanduse teemadel

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo esindab Brüsselis Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud seisukohti seoses biomassi tegevuskavaga. Eesti toetab komisjoni poolt koostatud biomassi tegevuskava, kuna biomassi laiem tootmine/kasutamine aitab maapiirkondadesse luua juurde uusi töökohti ning maandada põllumajandustootjate riske alternatiivse tegevuse näol. Samuti aitab biomassi tegevuskava elluviimine Euroopa Liidul vähendada nii fossiilsete kütuste kasutamist kui ka sõltuvust imporditavast toornaftast. Ministrite nõukogul tuleb tutvustamisele ka määruse eelnõu mahepõllunduse ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta. Uus määruse eelnõu hõlmab mahepõllumajanduse eesmärke, printsiipe ja põhimõtteid märgistamise, kontrolli, impordi, ekspordi, tootmise ja turustamise kohta. Kuna tegemist on eelnõu esmatutvustusega nõukogu tasandil, siis on Eesti positsioonid eelnõule alles kujundamisel. Lõplikud seisukohad esitatakse kinnitamiseks 16. veebruari Vabariigi Valitsuse istungile. Tänasel Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogul tutvustab Euroopa Komisjon veel geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste eritunnuste määruste eelnõusid ning teeb ülevaate linnugripi olukorrast Türgis. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus