Põllumajandusminister soovitas tugevdada kalandusettevõtjate koostööd

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo märkis mõttevahetusel, et kalandusettevõtjatel raskendavad mitmete murede lahendamist ja plaanide täideviimist infopuudus ja igapäevatöö kõrvalt jääv vähene aeg asjaajamiseks. ?Vajalikku teavet saada ja mitmeid valuküsimusi lahendada oleks kaluritel märksa lihtsam, kui nad moodustaksid mitmesuguseid ühinguid ja seltse. On vaja eestvedajaid, kes tutvustaksid kalureid pidevalt muudatustega seadusandluses ja määrustes ja annaksid operatiivselt ülevaate raha taotlemise võimalustest,? lausus minister.

Kasepää vallavanem Jüri Vooder märkis, et kalurifirmad on alustanud koostööd ka seoses sadama ehitamise plaanidega Omaedusse.

Seoses sellega, et kalaressurssidega tegelemine kuulub nüüd põllumajandusministeeriumi haldusalasse, küsisid mitmed, kuidas toimub uutes oludes püügilubade jaotamine.

?Kuni järgmise aasta 1. jaanuarini on püügilubade jaotamine veel keskkonnaministeeriumi pädevuses ja maakondades väljastavad püügilube keskkonnateenistused. Kui lubade jaotamist hakkab koordineerima põllumajandusministeerium, jääb see tegevus veterinaar- ja toiduameti esindajate ülesandeks,? selgitas Tuiksoo.

Jõgevamaa keskkonnateenistuse kalandusspetsialist Ene Ilves ütles, et harrastuskalapüügi korraldamisega tegeleb ka tulevikus keskkonnateenistus.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo teatas kohtumisel sedagi, et novembri lõpul rakendub sisevete kalanduseinvesteeringute toetus.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus