Põllumajandusminister kutsub üles Peipsi kalureid koonduma esindusorganisatsioonidesse

?Euroopa Kalandusfondist, mis rakendub alates 2007. aastast, on võimalik toetada kalandusest sõltuvaid piirkondi,? ütles Tuiksoo ja lisas, et üheks sellise toetuse sihtalaks on kindlasti just Peipsi piirkond. ?Siin aga tahaksin veelkord rõhutada erialaliitude ettepanekute vajadust,? toonitas põllumajandusminister.

Peipsi kaluritel on kaks esindusorganisatsiooni – Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit ja Peipsi Kalurite Ühing. ?Mõlemad organisatsioonid on aktiivsed ja tegelevad asjaga, kuid puudub ühistöö. See jätab asjaajamisele tihti oma pitseri. Kindlasti oleks vajalik, et Peipsil oleks üks kalureid esindav organisatsioon,? ütles Jõgevamaa keskkonnateenistuse kalanduse spetsialist Ene Ilves.

Peipsi kalurid vajavad ümberõpet

Kala ei ole jäänud Peipsis vähemaks ning peapõhjuseks, miks kalur praegu ei suuda ennast kalapüügist elatada, on liiga suur kutseliste kalurite arv, ütles Ilves. Sellepärast peavad pooled kalurid leidma uue tegevusala, millega elatist teenida. See võiks olla näiteks põllumajandus, maaturismi korraldamine või töö välismaal.

Selleks, et kalurid suudaksid tegeleda muuga peale kalapüügi, on hädavajalik teavitustöö, ümberõppevõimalused ja toetused, et kõike seda korraldada.

?Teavitustööks praegu küll mingeid erilisi vahendeid ei ole,? tõdes Ilves. Ta lisas, et EL fondidest sisevete kalanduses toetatakse ainult paatide muretsemist.

Peipsi kaluritel jääb loota Euroopa Kalandusfondi rakendumisele aastatel 2007-2013. Sinna saavad kalurite esindusorganisatsioonid teha oma ettepanekuid ümberõppeks ja teiste toetuste saamiseks.

Kalandusfond ei näe ette ümberõppevõimalusi

Põllumajanduseministeeriumi teatel ei näe kalandusfond ette kalameestele otsest ümberõppevõimalust. Seda tehakse vaid püügikoormuse vähendamisel, mis on seotud merevetega (ei laiene järvedele, jõgedele ja teistele siseveekogudele). Sellel juhul kaotavad kalurid töö püügivõimsuse vähendamise tõttu.

Alternatiivina näeb Euroopa Kalandusfondi määruse eelnõu ette tegevusi, mille abil hakatakse rahastama kalandussektori tegevuste mitmekesistamist, näiteks aidates luua kalandussektoris aktiivselt tegutsevatele inimestele töövõimalusi väljaspool seda. Ühe tegevusena pakub fond välja majandustegevuse ümberstruktureerimise ja ümbersuunamise rannaäärsetes kalanduspiirkondades. Seda eriti n-ö rohelise turismi arendamiseks.

TIINA JURJEVA

blog comments powered by Disqus