Põllumajandusministeeriumis alustasid tööd kaks uut osakonnajuhatajat

Uus taimetervise osakonna juhataja Tambet Sova asus Põllumajandusministeeriumisse tööle 2002. aasta augustis põllumajandusosakonna fütosanitaaria büroo juhataja kohusetäitjana. 2004. aasta septembris nimetati ta taimetervise osakonna taimekaitse büroo juhataja kohusetäitjaks. Tambet Sova on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomia eriala ning omandanud keskkonnajuristi eriala Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Kõrgkooli LEX õigusteaduskonnas. Praegu omandab ta õigusteaduse magistrikraadi Akadeemias Nord. Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna põhiülesanne on taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, seemne- ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse, väetiste kasutamise ja sööda tootmise valdkonna tegevuse koordineerimine ja vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. Uus kalamajanduse osakonna juhataja Madis Reinup on olnud Põllumajandusministeeriumi teenistuses 2001. aastast, esmalt avalike ja välissuhete osakonna välissuhete büroo peaspetsialistina ning alates 2002. aasta novembrist välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna eurokoordinatsiooni büroo juhataja kohusetäitjana. Madis Reinup on lõpetanud Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Eestis õigusteaduse erialal. Põllumajandusministeeriumi kalamajanduse osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet. 2005. aastal tuli Keskkonnaministeeriumist Põllumajandusministeeriumisse üle kohustus korraldada kutselist kalapüüki Eestis. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus