Politseikroonika

Mees sai süüdistuse vargustes
Politsei esitas süüdistuse korduva varguse toimepanemise eest Mihhailile (1966). Politsei tunnistas mehe kahtlustatavaks 700 krooni varguses 5. märtsil Jõgeva linnas Suurel tänaval asuva maja korterist. Mihhail peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning uurija taotles mehe vahi all pidamist, kuid kohus ei rahuldanud taotlust. 9. märtsil tabati Mihhail Jõgeva linnas Põik tänaval asuvas Säästumarketis, kus ta varastas pudeli Laua viina. Mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning kohus andis loa mehe vahi all pidamiseks esialgu 10 päeva.

Politsei esitas Mihhailile süüdistuse korduva varguse eest Karistusseadustiku varguse paragrahvi alusel ning selle eest võib kohus süüdimõistmisel karistada kuni viieaastase vangistusega.

Röövimine
15. märtsil pöördus politseisse mees (1956), kes teatas, et 8. märtsil oli temalt röövitud mobiiltelefon NOKIA 3210. Mees oli väidetavalt koos tuttava naisega Jõgeva linnas alkoholi tarbinud ning naine küsis temalt helistamiseks telefoni. Mees ei lubanud naisel tuttavale vanglasse helistada. Tekkinud käsikähmluse tagajärjel õnnestus naisel telefon mehelt ära rebida ning tuppa põgeneda. Et kannatanu telefoni mitme päeva jooksul kätte ei saanud, pöördus ta abi saamiseks politseisse. Algatati menetlus röövimise paragrahvi alusel, mille eest näeb Karistusseadustik ette kahe- kuni kümneaastase vangistuse.

Vargused
Ööl vastu 10. märtsi on Puurmani vallas Pikknurme külas asuva maja aidast ära viidud vasklatt ning saunal on eest ära võetud aknad.

Ajavahemikul 12. märts kuni 16. märts on lõhutud Kasepää vallas Raja külas asuva maja ukselukk. Majast on varastatud videomakk Samsung, digitaalne tüüner Samsung ning tööriistu. Kahju tekitati 6500 krooni.

Kaklus
13. märtsil lõi Põltsamaa vallas Umbusi külas Mihkel (1939) ahjuroobiga pähe keskealisele naisele. Kiirabi toimetas kergelt viga saanud naise Tartu Ülikooli Kliinikumi. Politsei selgitas välja, et tüli tekkis koos alkoholi tarbides ning kuna tegemist oli omavahelise isiklike suhete pinnal tekkinud tüliga, on kannatanul õigus pöörduda soovi korral kohtusse.

Politsei palub abi
15. märtsil sai politsei teate, et Tartu Ülikooli Kliinikumis suri Rein Piirimees (1956), kes oli 1. märtsil toimetatud haiglasse kukkumise tagajärjel saadud vigastuste tõttu. Täpne surma põhjus on selgitamisel. Mees väitis haiglas, et elas Torma vallas Kantkülas ning varem elas Tallinnas. Politsei palub Rein Piirimeest tundnud inimestel ühendust võtta. Infot ootab Torma valla konstaabel Andrus Väits telefonil 772 6402 või 525 4940.

Valeandmete andmine on karistatav
Politseile on teada juhtumeid, kus väärteo toime pannud isikul pole kaasas isikut tõendavat dokumenti ning politseinikule öeldakse karistuse kartuses mõne lähedase isikuandmed. Nii on toiminud näiteks joobnuna roolist või avalikust kohast tabatud isikud ning selle tulemusena võidakse määrata karistus hoopis valele inimesele. Selliste juhtumitega on ka kohtusse pöördutud. Õigel süüdlasel tuleb sellisel juhul tasuda trahv toime pandud rikkumise ning lisaks ka valeandmete esitamise eest.

Liina Pissarev,
Lõuna PP avalike suhete büroo pressiesindaja

blog comments powered by Disqus