Politseijuht tänas korrakaitsjaid

?Kaks ärevat nädalat jätsid oma jälje nii politseiorganisatsioonile, politseinikele kui ka ühiskonnale tervikuna,? ütles Raivo Aeg. ?Eesti riigile olid need rasked päevad tõeliseks proovikiviks. Õnneks selgus, et meie riik on võimeline tagama oma otsusekindluse ja oma eksistentsi.?

Kui Raivo Aegi sõnul uskusid algul paljud, et tegemist oli ideoloogilisel ja emotsionaalsel pinnal tekkinud spontaanse väljaastumisega, siis nüüdseks on sellesse uskujaid hulga vähemaks jäänud.

?Praeguste teadmiste pinnal võin kinnitada, et sündmused olid väga selgelt juhitud ning juhtfiguurid said oma suunised Venemaa saatkonnast ja Venemaalt,? ütles Raivo Aeg. ?Kui tänavatel on nüüdseks kõik taas rahulik, siis ei tähenda see seda, et politsei jaoks oleks see sündmus lõppenud: menetleda on üle poolesaja kriminaalasja ning küsitleda sadu kahtlusaluseid.?

Tsiteerides siseminister Jüri Pihli, ütles Raivo Aeg, et seekord päästis Eesti riigi Eesti politsei, kuigi mõistagi oli neil palju abilisi.

?Eesti rahva, eriti eestikeelse elanikkonna toetus politseile on praegu enneolematult suur: ühe hiljutise uuringu järgi suisa üle 90 protsendi,? ütles Raivo Aeg. ?Ning kui mõnikord on poliitikud ja rahvas suhtumises politseisse eriarvamusel, siis praegu tunnustavad meid mõlemad. Oleks hea, kui suudaksime sellisel poolehoiu laineharjal edasi liikuda. Et meie erakordselt kõrge maine püsiks, selleks saab palju ära teha iga politseitöötaja.?

Politseiameti peadirektori sõnul andis suuroperatsioon politseile kogemuse, mida pole võimalik hankida üheltki õppuselt ega koolituselt, ning veendumuse, et meie lähinaabritest koostööpartnerid ? Rootsi, Soome, Poola, Läti ja Leedu politseistruktuurid on iga hetk valmis meile appi tõttama, kui olukord seda nõuab. Kindlasti ei oleks Tallinnas n-ö eesliinil olnud oma ülesannetega nii hästi hakkama saanud, kui neil poleks olnud tugevat tagalat kasvõi raamatupidajate ja dokumendihaldajate, kodukandis nendegi eest tegutsenud kolleegide või toetavate koduste-sõprade näol.

?Käisin täna ka Lääne- ja Ida-Virumaal ning viimases pole meie seisund sugugi nii rõõmustav kui siin: venekeelne elanikkond politseid sel määral ei toeta kui eestikeelne,? tunnistas Raivo Aeg. ?Seal tuleb meil inimestele selgitada, et politsei teeb lihtsalt oma tööd ega tegele poliitikaga.?

Kui seekord piirdus politseijuht vaid tänusõnadega, siis tulevikus jagatakse operatsioonil silma paistnutele ka autasusid. Enne tuleb aga välja töötada nende jagamise põhimõtted.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus