Politsei kutsub taas relvi legaliseerima

Aasta-aastalt paraneb järelevalve isikute üle, kellel on legaalne tulirelv, kuid aina rohkem jõuab politsei jälile ka neile relvaomanikele, kellel on relv arvele võtmata või relvaluba aegunud. Seadus näeb sellisel juhul ette kriminaalmenetluse alustamise ja ebaseadusliku relva konfiskeerimise ning hilisema hävitamise. 2006. aastal on alustatud kriminaalmenetlust juba 11 juhtumis, kus on leitud või kasutatud illegaalset relva. Kurioosne on seejuures asjaolu, et neist kümnel juhul olid isikutel olemas relvaload teistele relvadele. See tähendab aga seda, et kriminaalmenetluse tõttu tuleb jäädavalt loobuda ka nendest relvadest, mille kohta oli relvaluba olemas. Uuesti saab aga relvaluba taotlema hakata alles peale karistuse ära kandmist ja selle kustumist. Kõige minimaalsem aeg on selleks vähemalt kolm aastat, reeglina isegi rohkem.

Seepärast peaksidki isikud, kelle valduses on arvelevõtmata tulirelv või kellel puudub olemasolevale relvale kehtiv relvaluba, hilisemate pahanduste vältimiseks pöörduma Lõuna Politseiprefektuuri lubade talituse poole relva arvelevõtmiseks või relvaloa saamiseks. Selleks ei ole vaja teha muud, kui leppida asukohajärgse lubade talituse töötajaga aeg kokku ja minna vastuvõtule relva üle andma, sanktsioone ei tasu sel perioodil karta. Leitud relvad registreeritakse leiuna ja sellest teatatakse päevalehes. Seejärel on relva õigel omanikul kuue kuu jooksul aega endast teatada ja tõestada leitud relva omandiõigust. Kui selle aja jooksul pole omanik märku andnud ja relva kontrollimisel pole leitud seost mõne kuritegeliku sündmusega, registreeritakse relv leidja nimele. Nüüd saab värske omanik vormistada relva omamiseks relvaloa või anda selle müüki. Aegunud relvalubadega isikutelt võetakse relv hoiule ja kolme kuu jooksul on üleandjal aega vormistada omale relvaluba või relv võõrandada.

Politsei soovitab kõigil mingil põhjusel nende valduses olev registreerimata relv arvele võtta, vältimaks hilisemaid karistusi. Lõuna Politseiprefektuuris on kehtestamisel kord, kus kohustutakse kontrollima kõiki relvaomanikke vähemalt üks kord aasta jooksul. Probleemsemad ja kahtlased relvaomanikud võetakse suurema tähelepanu alla ja kui leiab kinnitust relvaomaniku sobimatus tulirelva käitlejana, tunnistatakse relvaload kehtetuks ning otsustatakse kriminaalmenetluse alustamine.

29. novembrist 29. detsembrini kestva kampaania ajal saab registreerimata relva või aegunud relvaloa legaliseerimiseks pöörduda Lõuna Politseiprefektuuri lubade talitusse või küsida täpsemat infot lähimast politseiasutusest.

Jõgeval saab relvi registreerida teisipäeviti kella 9?12 ja neljapäeviti kella 13?15, Põltsamaal reedeti kella 9?12. Info telefonilt 526 8683, Maie Kabin.

ALLEN LEEGO,
Lõuna Politseiprefektuuri lubade talituse juhtivkonstaabel

blog comments powered by Disqus