Planeediseisude mõjust Eesti Vabariigi poliitilisele elule 2003. aastal

Kuni 7. veebruarini ning 6. septembri ja 6. detsembri vahelisel ajaperioodil võib Neptuuni seisu mõjutusel täheldada riigivalitsuse ja eriti valitseva partei tegevuses ebakindlust. Suurel määral tehakse lihtsalt midagi otsitut, et õigustada oma positsiooni. Ent sotsiaalhoolduse liinis võidakse ka midagi positiivset ette võtta.

Jaanuari teine pool ja veebruari esimene dekaad võib tuua Riigikogule ja kohalikele omavalitsustele äkilisi ootamatuid sündmusi ja olukordi, mis sunnivad olulisel määral muutma senist tegevuskurssi. Ent kuna tegemist on sel ajal peamiselt üllatuste planeedi Uraani mõjutustega, siis on praktiliselt võimatu ette arvata, mida sellised kursimuudatused endaga kaasa toovad.

Jaanuari lõpus ja märtsi teisel poolel võib Saturni ja Marsi omavahelise pingestatuse põhjal oodata pingete suurenemist riigi siseasjades ning rahva pessimismi ja mässumeelsuse kasvu. Tõenäoliselt aktiviseerub ametiühingute võitlus töötajate õiguste eest. Võivad toimuda meeleavaldused ja streigid. Ka tervishoiusfääris võivad pinged kasvada üsna suureks. Iseloomulikud on erinevate ringkondade vastandlike huvide kokkupõrked.

Veebruaris, oktoobris ja detsembris võivad Uraani ja Merkuuri kombinatsioonid kallutada Riigikogu ja kohalikke omavalitsusi suuremale paindlikkusele. Tehakse mõningaid järeleandmisi rahva nõudmistele. Kuid eksisteerib kaunis suur ennatlike ja mitte päris õigete otsuste tegemise oht.

Ajavahemikul veebruari teisest poolest kuni maikuu keskpaigani võib põllumajanduse ja ka elamumajanduse olukord märgatavalt paraneda. Väga võimalik, et mai lõpus või juuni alguses leitakse rahalisi lisavahendeid laste ja spordi toetamiseks.

Juuli lõpp ja augusti algus võib tuua pingeid ja heitlikkust maksu ja kindlustussüsteemis ning riigi julgeolekut, ühisomandit ja kinnisvara puudutavates küsimustes.

Augusti teisel poolel ja samuti detsembri teisel poolel võib tekkida tõsiseid pingeid transpordi, kooli ja kõrghariduse, õiguskorra ja kohtu või massimeedia süsteemides. Pingeid võib tekkida ka väliskaubanduses ning suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega. Võib juhtuda, et näiteks ühinemise protsessis NATO ja/või Euroliiduga püütakse neil ajaperioodidel eriti tugevasti peale suruda niisuguseid nõudmisi, mis püüavad alla suruda meie rahvuslikku eripära ja meile omaseid eneseteostuse võimalusi. Planeetide, eeskätt Saturni hetkeseisud hoiatavad meid tõsiselt sellistele nõudmistele järeleandmise eest.

Märtsikuiste valimiste käiku on äärmiselt raske prognoosida, kuid eriti sujuvalt need vist ei kulge. Valimistulemused on tõenäoliselt üsnagi ootamatud. Igatahes planeediseisud ei ole niisuguseks suursündmuseks kuigi soodsad. Valimistest osavõtu aktiivsus võib depressioonimeeleolude tõttu olla väike. Võib ette tulla mingeid ootamatuid situatsioone ja aset leida soovimatuid intsidente. Mõned poliitikud võivad viimasel hetkel loobuda kandideerimast. Juhtuda võib muudki ettearvamatut.

Detsembris võivad ametiühingud saavutada mingisuguse võidu, mis aitab oluliselt parandada tööliste olukorda. Positiivseid probleemilahendusi võib oodata ka tervishoiusüsteemis.

Suhteliselt stabiilsemad ja rahulikumad ajaperioodid on aprill, mai ja juuni esimene pool ning oktoobri teine pool ja november.

EDDA JA EDUARD PAUKSON

blog comments powered by Disqus