Piusa koopad ja Akste sipelgariik suletakse külastajatele

Akste sipelgariigi rohke külastamisega kaasnenud tallamine on ületanud eluslooduse koormustaluvuse, kinnitas mürmekoloog Ants-Johannes Martini ekspertarvamus. Martini hinnangul on kaitseala kõrge tallamiskoormusega piirkondades elujõuliste pesade osakaal langenud 15 protsendini kõikidest vaatlusala pesadest, samal ajal on suurenenud nõrkade pesade osakaal ja mahajäetute hulk 80 protsendini.

Akste kaitseala asemel saab nüüdsest sipelgatega tutvuda Valgesoo kaitseala matkarajal, samuti Kiidjärve õpperajal. Mõlemal juhul tuleb tellida matkajuht Kiidjärve loodusmajast. 

Piusas pole probleem niivõrd looduskaitselises ohustatuses, vaid siin on suures ohus hoopis külastaja.  2005. a sügisel külastuskoobast vaadelnud tehnilise järelvalve inspektsiooni mäetööde ohutuse osakonna peaspetsialist Talvi Sarv ja tänavu veebruaris koobast uurinud mäetöid tegeva firma J.Viru Mark?eideribüroo inimesed koos mitme mäeinseneri  ja geoloogiga on ühisel arvamusel ? senine külastuskoobas on äärmiselt varinguohtlik ja inimeste liikumine koopas tuleb kohe keelata. Soovitav on mitte liikuda ka koobaste kohal maa peal.

Koopa laes ja sammastel on hulgaliselt pragusid ja potentsiaalseid varinguohtlikke kohti, palju on värskelt purunenud ja sissevarisenud lagesid, samuti püst- ja horisontaalpragusid ning lõhesid. Sammaste kandevõime on seetõttu oluliselt vähenenud, paaril sambal juba miinimumini. Sammastel on kujunenud välja nn talje ning kasvõi ühe samba purunemine mäerõhu tagajärjel tekitab laialdase varingu. Kujunenud ohtliku olukorra põhjuseks on külastuskoopa avatus välisõhu tingimustele ja külastajate poolt koopas käimise reeglitest mittekinnipidamine.

Orava vallavalitsus on algatanud  Piusale külastuskeskuse rajamise projekteerimise, ühe tegevusena kaalutakse koobaste kõigi suudmete täielikku kinnimatmist, mis tagaks neis klimaatiliste tingimuste stabiilsuse  ja peataks püsivuse halvenemise. Seejärel on võimalik taastada koobaste külastamise võimalus väljaehitatud külastuskeskuse kaudu, ohutult ja kontrolli all.

KESKKONNAMINISTEERIUM

blog comments powered by Disqus