Perevara leidis laudale alternatiivsed asukohad

Uut lüpsilauta rajada sooviv AS Perevara on lisaks avalikkuses omajagu vastuseisu tekitanud Uus-Kubja katastriüksusele Patjala külas leidnud laudakompleksile kaks võimalikku alternatiivset asukohta. Lüpsilauda rajamise keskkonnamõju hindamise programmi uus eelnõu on avalikul väljapanekul 5. maini.

Uus-Kubja katastriüksusele 1274 veisele mõeldud laudakompleksi rajamise soov tekitas vastuseisu eelkõige seepärast, et kardeti farmi kahjulikku mõju pinna- ja põhjaveele, õhule ning ümberkaudsele väärtuslikule maastikule: asub ju Uus-Kubja katastriüksus Kassinurme linnamäe läheduses. Pärast märtsi alguses Jõgeva vallavalitsuses toimunud rahvarohket ja tulist keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi esimese versiooni arutelu võttis AS Perevara n-ö aja maha ning asus uuele laudale alternatiivseid asukohti otsima: nii suurt investeeringut ei tahetud teha avalikkusega vastuollu minnes.

Võidu ja Karuranna

KMH programmi uues versioonis nähakse laudakompleksi ühe võimaliku asukohana Võduvere ja Ellakvere küla piiril asuvat 49,97 ha suurust Võidu maaüksust Jõgeva-Palamuse maantee ääres, millest suurem osa on haritava põllumaa all, ent millel paiknevad ka Perevarale kuuluvad farmihooned. Teise võimaliku asukohana figureerib programmi eelnõus Võduvere külas asuv 47,28 ha suurune Karuranna maaüksus, millest suuremat osa kasutatakse põllu- ja rohumaana, ent millel paikneb ka vana lüpsikuur. Kahe uue asukoha kõrval pole programmi eelnõust välja jäetud siiski ka Uus-Kubja katastriüksusele lauda ehitamise varianti.

Võidu ja Karuranna maaüksused kuuluvad, nagu Uus-Kubjagi, ASile Perevara.

“Võõrale või rendimaale sellist asja ehitada ei saakski: poleks mõtet ja poleks ka lootust ettevõtmisele fondidest toetust saada,” ütles ASi Perevara juhataja Alo Teder.

Tema sõnul oleks Uus-Kubja maaüksus Perevara silmis kõige parem lauda asukoha variant, seepärast käidigi see esimesena välja. Võidu maaüksus on samuti hea asukohaga, ent maa on seal madalam ja soisem kui Uus-Kubjal. Karuranna maaüksus on variantidest kõige kehvem, sest asub Perevara valduste äärel. Kui laut sinna rajada, tekib logistilisi probleeme.

Loodetakse leida kompromiss

Keskkonnamõju hindamisel jätkab Perevara koostööd OÜga Alkranel. Mõistagi läheb töö nüüd, mil tuleb hinnata keskkonnamõju kolmes eri paigas, tükk maad kallimaks, ent Perevara juhataja võtab seda paratamatusena.

“Kindlasti tekitavad ka kaks uut asukoha varianti kelleski vastuseisu, ent loodame siiski leida avalikkusele vastuvõetava kompromissvariandi. Uut lauta on väga vaja just sellepärast, et siis saame likvideerida vanad väikesed laudad, mis praegu endast reostuskoldeid kujutavad.”

Praegu on Perevaral laudad Ellakveres, Mõisamaal, Kassinurmes, Jõgeva alevikus ja Painkülas. Kaks viimast jääksid tulevikus kasutusele noorloomalautadena, kolm esimest aga likvideeritaks.

ASi Perevara uue lüpsilauda rajamise keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu on üleval Jõgeva valla kodulehel (www.jogevavv.ee) ja ettepanekuid saab selle kohta teha 5. maini. Eelnõu avalik arutelu toimub eeldatavalt 8. mail Jõgeva vallavalitsuses.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus