Perenõustamine Jõgeval

Alates novembrist pakutakse Jõgeva linnavalitsuse sotsiaalosakonnas perenõustamisteenust, mis on linna lastekaitse seisukohalt ülivajalik. Hetkel on huvi teenuse vastu nii suur, et on isegi järjekord perekondadest, keda oleks vaja nõustamisele saata. Jõgeva linnavalitsuses käib perenõustajana Kätlin Servet.

Jõgeva linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist Kristiina Meinberg-Kadai rääkis, et perenõustamine saab alguse lapsest, kes on sattunud alaealiste komisjoni. Siis koostan perekonna põhiprobleemidest ülevaate, vastavalt sellele määran mõjutusvahendi. Perenõustamise oluliseks kriteeriumiks on see, et laps on vanemate omavahelistes suhetes vahend. Laps on indikaator, kelle järgi jõuab vanemateni ja nende probleemideni,” lisas ta. Nõustamine on perekondade jaoks pingevaba ning mugav. “Tartusse sõit võtab aega ja raha. Siin saab perekond õhtul pärast kooli ja tööd rääkida ning õhtul oma probleemide ja võimalike lahenduste üle mõelda. Reisiärevus ning lisakulude pinge jääb ära,” rääkis lastekaitse peaspetsialist. Nõustamine on peredele tasuta.

Kristiina selgitas, et perenõustamise põhimõte on selles, et lapse käitumises ei toimu muutust, kui vanemad ei muuda ennast. Hetkel on nõudlus suurem, kui jõutakse katta. Seni läheneb Kristiina järjekorras olevatele perekondadele loovalt. “Annan vanematele ülesandeid, mida ise teha: raamatut lugeda ja jälgida lapse käitumist ning mõelda – kui muudan mina, kas siis laps tuleb sellega kaasa.” Naine lisas, et sageli ei ole lapsevanemal aega selgitada ja põhjendada, öeldakse lihtsalt ei. “Lapsele jääb arusaamatuks, miks ta ei tohi, ning tema küsimused jäävad vastuseta. Lapsevanemal peab olema hea näitlejameisterlikkus, kuidas kutsuda esile muutusi käitumises, mis ei ole ühiskonna normidega kooskõlas,” lisas Kristiina.

Perenõustamisteenus on vajalik ning senine tagasiside, huvi ja rahulolevad kliendid näitavad, et professionaalse nõustamisega tuleb jätkata ka uuel aastal.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus