Peitkuritegude tõkestamine vajab enam ressurssi

Need on ühiskonnale suurt kahju tekitavad, kuid väga raskesti avastatavad kuriteod, millega saavad hakkama ainult kriminaalasutuste parimad ajud. Siin ei ole meil midagi peale hakata registreeritud kuritegude arvuga: kui nende kuritegude avastamisele ressurssi ei eraldata, siis pole ka midagi registreerida.

Ootan nende kuriteoliikide põhjalikumat analüüsi, milline mõju on olnud 2004. aasta alguses jõustunud karistusseadustiku muudatustel, millega tõsteti karistusi organiseeritud narkokaubitsemise eest eluaegse vangistuseni ja tagasisidet narkokaubitsemisele spetsialiseerunud eriasjade prokuröride ning uurijate töö tulemuslikkusest.

Järeldusi tuleks teha ka 2004. aastal kriminaalmenetluse täienduse kohta, millega prokuratuur sai võimaluse lõpetada kriminaalmenetluse isiku suhtes, kes on oluliselt aidanud kaasa tähtsa kuriteo tõendamisele.

Uue korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise ajal ei tohi unustada vajadust lisaressursi järele korruptsiooni tõkestamisel. Pean oluliseks, et riik suurendaks aastatel 2008-2012 riigieelarve vahendeid korruptsioonikuritegude avastamiseks ja menetlemiseks.

Politsei vajab korruptsioonikuritegude uurimiseks eraldi üksusi, mis keskenduvad ainult korruptsiooni- ja ametialastele kuritegudele, mida tuleb eristada näiteks majanduskuritegudest. Samuti peab tõstma märgatavalt korruptsioonikuritegude uurimis- ja süüdistusressurssi.

KEN-MARTI VAHER,
IRLi parlamendisaadik

blog comments powered by Disqus