Peipsiveere noored asuvad arendama oma äriideid

Tänavu 8. veebruaril sai alguse Peipsiveere noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm, mille käigus arendavad Peipsi piirkonna 8.-12. klasside noored ettevõtjaks olemise oskusi ning töötavad välja oma toote või teenuse. Tegevusi viib läbi sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus regionaalarengu programmi Peipsiveere programm raames, mida rahastatakse Eesti riigi eelarvest.

Peipsiveere noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi eesmärk on kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna ehk Mustvee linna, Kasepää ja Pala valla elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealsete noorte ettevõtlusaktiivsust.  

Programmis osalevad Mustvee gümnaasiumi, Peipsi gümnaasiumi ja Anna Haava nimelise Pala Kooli 8.-12. klasside noored.

8. veebruaril algas programm koolides inspiratsioonitunniga, kus vastava ala koolitaja Harald Lepisk andis noortele hoogu oma unistuste poole püüdlemisel. Järgmisel nädalal ootavad noori ees ettevõtlusmängud, mille käigus hakatakse oma äriideed lähemalt välja töötama. Sellele järgnevad esitlustreening ja ideestarteri töötuba, kus löövad kaasa ka Peipsi piirkonna ettevõtjad, et anda noortele nõu ja tagasisidet nende senistest ideearendustest.

Programm lõpeb ideekonkursiga, mille käigus selgitatakse välja paremad ettevõtlikkusalgatused. Tublimaid premeeritakse vahvate auhindadega ning õppereisiga Soome, tutvuma ettevõtlusõppega Helsingis.

Täpsema info programmi kohta leiab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehelt www.jaek.ee. Kõik tegevustes osalevad noored on aga oodatud liituma Facebook-grupiga “Peipsiveere noored ettevõtjad”. Programm jätkub 16.-17. veebruaril ettevõtlusmängudega kõigis kolmes koolis.

TAMOR ERIKSON, sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus Peipsiveere noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi projektijuht

blog comments powered by Disqus