Peipsi valuküsimuseks on ebaseaduslik püük

Teisipäeval Peipsi äärset piirkonda külastanud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi peab vajalikuks koos kutseliste kalurite ühenduste ja teiste organisatsioonide esindajatega ette valmistada ja allkirjastada ühiste kavatsuste protokoll ebaseaduslikku kalapüüki käsitlevatest meetmetest, mida minister peab suurimaks probleemiks.

Jaanus Tamkivi sõnul  moodustab ebaseaduslik kalapüük koguni 30-50 protsenti kogu püügist, mis näitabki, kus on küsimuste lahendamise võti. “Saavutasimegi kokkuleppe kutseliste kalurite liitude esindajatega, et me valmistame ette ja hiljem kirjutame alla ühiste kavatsuste protokolli, mis kajastab meetmeid ebaseadusliku kalapüügi lõpetamiseks,” ütles minister pärast nõupidamist Kasepääl Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu büroos.

“Sellise protokolli koostamine ja allkirjastamine on ministrilt väga asjalik ja konstruktiivne ettepanek. Peipsi äärsete kutseliste kalurite esindajad on esitanud keskkonnaministeeriumile omad ettepanekud ja oleme ka edaspidi valmis igakülgseks koostööks,” ütles MTÜ Peipsi Kalurite Ühing juhatuse esimees Priit Saksing       

Minister Tamkivi peab väga oluliseks sedagi, et keskkonnainspektorid saaksid informatsiooni selle kohta, kus toimuvad seaduserikkumised, kus ebaseaduslik kalapüük. “Kui ausad kalurid ja teisedki Peipsi äärsed elanikud sellele kaasa aitavad, saavutaksimegi hea tulemuse,” ütles ta.

MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liid juhatuse esimees Urmas Pirk ütles, et mõneti eksisteerib Peipsi äärsetes paikades ka n-ö naabrivalve, mis aitab samuti ebaseaduslikku tegevust vastada. “Naabrivalvet oleks aga vaja tugevdada, sest nii saab hoida ära ebaseaduslike püügivahendite kasutamist ja teisigi rikkumisi,” lisas ta. 

Jaanus Tamkivi külastas ka Lohusuus asuvat töötajate arvult suurimat Peipsi äärset firmat Peipsi Grupp Holding ning tutvus selle kalatööstusega. “Selline firma, mis soodustab ka lisaväärtuste loomist, on kohaliku elu arendamiseks väga vajalik, sest võimaldab kasutada olemasolevaid ressursse ja luua töökohti,” tõdes minister.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus