Peipsi kalanduspiirkonna arendamiseks koostatud projektid pälvisid heakskiidu

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogule  laekus jaanuarikuisesse rahataotlusvooru kaks projekti, milles üks käsitleb Peipsi äärsete kalandusteemaliste ürituste korraldamist ja teine  ruumide remonti  Kasepääl, kus hakkab edaspidi asuma „Peipsi järve elutuba”. Hindamiskomisjon tunnistas mõlemad projektid nõuetekohaseks ja Peipsi piirkonna arendamisel vajalikuks.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuhi Andri Plato sõnul esitas MTÜ  Peipsi Ühendus projekti, mille teemaks on Peipsi äärsete kalandusürituste ettevalmistamine ja korraldamine. “Nendeks sündmusteks  on Lüübnitsa kala- ja sibulalaat,  Võõpsu kalameeste päev, Kalevipoja Kala- ja Veefestival ja sellele eelnev Jõgeva maakonna  kalandusnädal ning Lohusuu kalalaat,” rääkis ta.

“Taotleme raha kalandussündmuste reklaamimiseks ja nende võimalikult mitmekülgseks ja atraktiivseks läbiviimiseks,” ütles Peipsi Ühenduse eestvedaja Toivo Kivi.

Kasepää vallavalitsus oli  esitanud taotluse  ekspositsiooni  “Peipsi järve elutuba” paigaldamiseks ruumide remontimiseks Kasepääle. “Kasepää vallavalitsus võitis konkursi Peipsi piirkonda  tutvustava maketi ja Peipsis elavate kalaliikide mulaazhide eksponeerimiseks. Nüüd on tarvis aga ekspositsiooni tutvustamiseks ruumid remontida,” rääkis Plato.

“Projektid olid nõuetekohaselt ja korrektselt koostatud ning sisaldasid Peipsi piirkonna sotsiaalmajanduslikku ja kultuurilist arengut edasi viivaid mõtteid. Edaspidi on kindlasti väga oodatud projektid, mis keskendunud rannaäärsete  elu- ja töötraditsioonide hoidmisele ja tutvustamisele. Seda saaks näiteks hästi teha ka võimalikult mitmekesiste roogade valmistamisega Peipsist püütud kalast,” lausus hindamiskomisjoni esimees Priit Saksing, kes on Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse liige ja Peipsi Kalurite Ühingu esimees. 

“Meile laekunud projekte hindab järgmises etapis PRIA ja otsustab lõpliku rahastamise,” lausus arendajate kogu tegevjuht Andri Plato.

“Järgmine projektitoetuste taotlusvoor on Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogus avatud 5.-16. aprillini,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus