Peipsi gümnaasium saab 170-aastaseks

Laupäeval tähistatakse Mustvees Peipsi gümnaasiumi 170. aastapäeva. Juubeliks valmis ka kooli ajalugu ja tänapäeva tutvustav raamat, kus peakangelaseks on tänane koolipere.


Tänase Peipsi gümnaasiumi eelkäijaks peetakse 1848. aasta 22. novembril avatud Esimese  Vene Kihelkonnakooli Mustvee (Tšornaja) Püha Nikolause Õigeusu koguduse juures  avatud kooli. 1856. aastal sai sellest aga „Tädikeste kool“, mis tähendas pühapäevakooli vanausuliste lastele, kus õpetati pühakirja, lugemist ja kirikulaulu. Nüüdisaegses mõttes venekeelset   gümnaasiumiharidust hakati Mustvees andma 1947. aastal, mil alustas tegevust  Mustvee II keskkool. „Meie kooli aastapäevapidustused toimuvad laupäeval, 25. novembril. Peokava koostamisel võtsime eeskuju kauaaegsest direktorist Jaan Rahukülast, kelle organiseerimisel tähistas kool mitmeid juubeleid. Hommikul avame koolimaja, kus vilistlased saavad tutvuda kõikide klassiruumidega, samuti on võimalik tutvuda muuseumiga ja näitustega.  Spordihoones kohtuvad vilistlaste võistkonnad võrkpallis,“ rääkis kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja ja huvijuht Natalia Rakša-Kruus. 

„Koolimajast minnakse kalmistule, kus süüdatakse küünlad  kunagiste õpetajate ja koolitöötajate haudadel,“ lisas ta.

Kell 13 algab Mustvee kultuurikeskuses pidulik aktus, kus esitletakse kooli juubeliks  ilmunud Natalja Rakša-Kruusi koostatud raamatut „170 aastat Peipsi Gümnaasiumi. Kooli pere“.  Raamatule on eessõna kirjutanud aastatel 1986-2018 kooli juhtinud Jaan Rahuküla.   Raamatust leiab intervjuud nii temaga, tänase Mustvee kooli ja Peipsi gümnaasiumi direktori Arne Piirimägiga kui paljude õpetajatega.

ASis Seitung küljendatud raamatu esikaant kaunistavad foto koolihoonest ja kooli logo, tagakaant Peipsi järve motiiv ning Peipsimaa ajakirjaniku ja poeedi Fjodor Maspanovi luuletus.

„170 aastat on pikk aeg, mille vältel on tänase Peipsi gümnaasiumi lõpetanud paljud, kes on oma tarkuse, töökuse ja muude heade omadustega panustanud ühiskonnaellu nii kodupiirkonnas kui ka kaugemal,“ ütles Mustvee vallavanem Jüri Morozov, kes peab kooli  juubeliaktusel tervituskõne. Kontserdil esinevad ansambel Rodnik ja naisansambel Lohusuust.

Pärast kontsertaktust algab meeleolukas koosviibimine koolimajas.

JAAN LUKAS   

blog comments powered by Disqus