Peipsi äärsetest sadamatest

Lugedes kohalikke ajalehti, tekkis selline mulje, et meil on saabumas uusrahastajad.

Euroopa Kalandus Fond (EKF) on ette näinud ka Eesti kalurite järeleaitamise. Niisiis alustasime 2008. aastal koos kalandusettevõtjatega Peipsi kalanduspiirkonna arengukava väljatöötamist. 2009.aasta 28. mail sai see ka üldkogu otsusega vastu võetud. Samuti otsustati arendada turismi Peipsi alamvesikonna piirkonnas (siia kuulub 21 kohalikku omavalitsust Ida-Viru-, Jõgeva-, Tartu- ja Põlvamaalt). EKF meetmest on võimalik sellel ajavahemikul ehk siis aastatel 2008-2013 saada  piirkonda toetusi 65 miljoni Eesti krooni väärtuses. Nüüd on EKF  teatanud, et seda abirahastamist pikendatakse kuni 2020. aastani  ja suuremate summadega. Strateegias on ette nähtud kalasadamate ja turismiks kasutatavate sadamate väljaarendamine. Millises järjekorras, seda  hindavad maakondlikud hindamiskomisjonid ja see on juba kohalik tahe.

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia aastateks 2008 kuni 2013 on ette näinud arendada välja 12– 15 sadamat. Momendil on kohalikud hindamiskomisjonid ja PRIA läbinud Alajõe esimene etapp, Varnja esimene etapp, Sassukvere esimene etapp, Räpina esimene etapp. Samuti on kaasrahastamiseks saanud otsuse turismiobjektid jm. (Vaata www.pkak.ee) Üldkoosoleku ja PRIA otsust ootavad peale kohalikus hindamiskomisjonis tehtud positiivset otsust Lohusuu, Sassukvere teine etapp ja Varnja teine etapp. Omedu Ranna sadam jäi hindamisel sellel aastal tahapoole ja saab oma toetuse järgmisel aastal, kuna aastaks eraldatud raha lihtsalt napib.</span>

Seega ei otsusta sadamate rahastamist ükski poliitikasse pürgija, nagu kohalikes lehtedes lugeda. See otsus on juba olemas ja järjekorra panevad paika piirkonna hindamiskomisjonid ja PKAK üldkoosolek. Küll aga võiksid uuspoliitikud aidata lahendada kalurite tegelikke probleeme, millest aga neist enamikul kahjuks aimu ei ole.

Juba tehtud otsuste ja rahastamisega ennast küll kaunistada ei tasuks.

i

URMAS PIRK, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus