Pedja jõesängi niideti ka tänavu

Pedja jõgi saab Jõgeva linna piires uue ja vana Mustvee maantee silla vahel puhtamaks, sest  jõesängi niideti ka tänavu.

Jõe puhastamine läks tänavu maksma 70 000 krooni, mis tasutakse nii Jõgeva linna kui ka valla eelarvest.

Pedja jõgi on nende kahe silla vahel nii tugevasti kinni kasvanud, et madala veeseisu korral seal voolu peaaegu pole. Lisaks on jõe põhja varasemast, asulate korraliku kanalisatsioonita ajast kogunenud ohtrad setted, mis on  rohu vohama toitnud. Ka jõe veetase on viimaste suvede põua ja mulluse liigse vihma tagajärjel palju kõikunud.

Niitmise peaeesmärgiks ongi Pedja jõe vesi kahe silla vahel uuesti liikuma saada. Niita on seda lõiku plaanis neljal järjestikusel aastal. Uudne tehnoloogia on mõjus siis, kui veekogu puhastada neli aastat järjest. Seejärel suudab jõgi ise end juba puhtana hoida.

Jõgeva abilinnapea Aare Olgo sõnul muutub ettevõtmise õnnestumisel linnaga piirnev jõelõik ujumiskõlblikuks.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus