Pedagoogid õppisid suvekoolis õnnetusi vältima

Voore puhkekeskuses peetud suvekoolis kogusid Jõgevamaa koolide ja lasteaedade õpetajad teadmisi laste  kehavigastuste ja psüühiliste traumade vältimiseks. Koolitus toimus tervist edendava projekti “Traumade ennetamine Jõgeva maakonnas” raames.

Jõgeva maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialisti Kadi Eessaare sõnul jagati suvekooli rühmatöös kogemusi vigastuste ennetamisest koolis ja koolieelsetes lasteasutustes.

Loenguga esines Tartu kiirabiarst, kes kõneles vigastustest praktiku silme läbi. Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi teadur Algi Samm rääkis õpetajatele laste ja noorukite enesetapusoovist ja depressiivsusest. Enesetäiendusel osales ligi nelikümmend pedagoogi,  sealhulgas mitmed koolijuhid ja lasteaedade juhatajad

Maavalitsuse eestvedamisel on kooliõpilaste ja lasteaialaste vigastuste ennetamisele pidevalt  tähelepanu  pööratud. “Tänavu algatati ka teemakohane väikeprojekt, mille tulemusena esitati rahataotlused neljateistkümnest lasteaiast ja koolist. Juba mitmendat aastat toimuvad meie maakonnas ka tervist edendavate koolide ja lasteaedade suvekursused,” rääkis Kadi Eessaar.

Kas Haigekassa rahastamisel peetavaid suvekoole on võimalik korraldada ka edaspidi, see sõltub riigi majanduslikust olukorrast tuleval aastal.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus