Peaminister Jüri Ratas käis reedel Jõgeval ja Põltsamaal

Möödunud reedel käis peaminister Jüri Ratas Tartus ning Jõgevamaal. Ta kohtus omavalitsusjuhtidega WPargis, külastas isikukaitsevahendite tootjat Softcom OÜ ning Jõgeva haiglat.


Päeva esimeses pooles osales peaminister Tartus Riigikohtu renoveeritud hoone taasavamisel. Põltsamaa lähedal sel aastal avatud WPargi veelinnakus rääkis ta Mustvee ja Põltsamaa vallajuhtidega maakonna arenguplaanidest.
„Sarnaselt paljude teiste piirkondadega on Jõgevamaa suurimaks väljakutseks vähenev ja vananev rahvastik. Kindlasti ei ole selle lahendamiseks ühte ja kindlat meedet, kuid inimesi aitavad tagasi tuua nii kiired ühendused, kohalike initsiatiiv kui ka arengueelduste parem kasutus, kokkuvõttes ettevõtluse arendamine ja kvaliteetse elukeskkonna loomine laiemalt,“ ütles peaminister kohtumisel.
Vajalike sammudena toodi kohtumisel esile kiire internetivõrgu rajamist, suuremat koostööd riigi ja omavalitsuste vahel ühistranspordivõrgu korraldamisel ning vajadust tõsta hajaasustusprogrammi mahtu, sest taotlejaid on olnud oodatust rohkem. Vallajuhid tõid esile ka riigi otsuse toetada 14,1 miljoni euro kohalike teede kordategemist.

Liikuvusuuringu vajadus

Mustvee vallavanem Aivar Lainjärv nentis, et oli asjalik ja tempokas kohtumine. „Peaminister huvitus kohalike omavalitsuste probleemidest. Rääkisime, mida teha, et inimesed ei koliks ääremaadelt minema – haridusest ja transpordist. Ka hajaasustuse programmist, mille kaudu riik toetab veevarustuse ja reoveekäitluse parandamist maapiirkondades. Jutuks olnud kiire interneti teema on juba sisuliselt käivitumas.
Meie mõtleme eeskätt Mustvee elanike võimalusele näiteks Tartus tööl käia või noortel Jõgevamaa gümnaasiumis õppida. Tänane ühistranspordivõrk on suurelt jaolt välja kujunenud aastate eest ning inimesed on selle alusel teinud nii elu- kui ka töökohta puudutavaid otsuseid. Oleks aeg mõelda põhjalikele liikuvusuuringutele.
Kohalik omavalitsus ennast sellest teemast taandada, öeldes, et see on inimese enda vastutus, kui ta otsustas metsas elada, ei saa. Oma haldusterritooriumil elukvaliteedi tagamine on just kohaliku omavalitsuse ülesanne,“ ütles Lainjärv.

Softcomis aitäh ütlemas

Pärastlõunal külastas peaminister Ratas Jõgeva ettevõtte Softcom OÜ tootmiskompleksi. Tavapäraselt mööblitootmisele keskendunud firma oli üks nendest, kes tuli kevadel riigile appi isikukaitsevahendite nappuse leevendamisel.
„See on väga oluline, et kodumaisel firmal on võimekus nii näomaske kui ka kaitseriideid toota. Üheltpoolt oli see vajalik ja tänuväärne olukorras, kus nende hankimine maailmaturult oli raskendatud, kuid teisalt näitab see meie ettevõtjate nutikust ja paindlikkust muutuvate oludega kohaneda,“ tunnustas Ratas ettevõtte tegevust.
„Jah, loomulikult käisin aitäh ütlemas maskide eest,“ ütles peaminister ning tõdes, et Softcomi maskide kvaliteeti hinnatakse kõrgelt.
Kohtumisel Jõgeva haigla juhataja Peep Põdderiga räägiti nii kevadise kriisi õppetundidest kui ka haigla valmisolekust viiruse teiseks võimalikuks laineks, seal hulgas isikukaitsevahendite varust.
Ratas tunnustas haiglat hea valmiduse eest nii enne kui praegu. „Peaministri töö üks oluline aspekt on külastada erinevaid maakondi, omavalitsusi ning asutusi. Haigla ning meditsiiniasutused täna on väga olulised. Päris palju me räägime sellest, kuidas ollakse valmis COVIDi teiseks laineks,“ ütles peaminister.
Jõgeva haigla juhtaja Peep Põdder ja ravijuht Vilve Vend said peaministrilt tänumedalid eriolukorra ajal eesliinil tegutsemise eest.

Räägiti tervisekeskusest

Peep Põdder tutvustas peaministrile Jõgeva valla tervisekeskuse rajamise seisu ja oma seisukohta sellele asukoha valimisel. „Eks see ole ikka peamiselt kohaliku kogukonna otsus,“ kommenteeris peaminister teemat Vooremaale.
Ning küsimusele, kas Jõgevamaal on niisuguseid objekte või teemasid, kuhu võiks oodata suuremaid riigipoolseid investeeringuid, vastas peaminister:
„Maksumaksja oma on nii kohaliku omavalitsuse kui ka riigi keskvõimu raha. Riigikogu koos valitsusega eraldas kohalikele omavalitsustele investeeringutoetust COVIDi ajal ja kriisiabi. Seal ei olnud väga suuri ettekirjutusi, see oli omavalitsuse otsustada.
Olulised on investeeringud ühendustesse. Ma ei pea silmas ainult maanteid, vaid ka kiiret internetti. Samuti hajaasustuse programm, mis on omavalitsustele väga palju andnud, nagu rääkisid näiteks Mustvee või Põltsamaa valdade esindajad, kellega oli mul täna võimalus kohtuda. Kutsusin ka Jõgevat, aga vallavanem ja volikogu esimees ei saanud kumbki kahjuks tulla.“

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus