Pea veerand töötajatest kavatseb lähiajal töökohta vahetada

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringust, milles osales 10 946 töötajat ja tööotsijat, selgus, et peaaegu iga neljas töötaja plaanib lähiajal töökohavahetust. Tööpakkumistele on avatud koguni 75 protsenti töötajatest.


Tööandjate värbamistegevus püsib endiselt aktiivsena ja vajadus lisatööjõu järele ei näi vaibuvat. Peaaegu pooled töötajatest on saanud erinevate kanalite kaudu kutseid tööle kandideerimiseks. Sagedamini on saanud tööle kandideerimise kutseid juhid ja tippspetsialistid. Lisaks näitas ka sügisel korraldatud tööandjate küsitlus kasvavat nõudlust töökäte järele – suurem osa tööandjatest (70 protsenti) plaanis järgmise kuue kuu jooksul värvata uusi töötajaid. Uusi töökohti kavatses luua 39 protsenti organisatsioonidest.

Kuigi töötajate liikumine on tööturul endiselt väga aktiivne, on valmisolek tööd vahetada aastaga pisut langenud – kui aasta varem ei olnud tööpakkumistest huvitatud 19 protsenti vastajatest, siis nüüd on see osakaal pisut üle veerandi.

Töötajate lojaalsusele on arvatavasti suuresti mõju avaldanud põhipalkade tõus. Uuringu tulemused näitavad, et kasvanud on nii põhipalgad kui ka lisatasude osatähtsus töötasus. Taoline trend paneb tööandjad veelgi keerulisemasse olukorda – olemasolevate töötajate hoidmine ja uute töötajate värbamine läheb järjest kallimaks.

Rohkem kui poolte organisatsioonide esindajad leidsidki sügisel korraldatud uuringus, et tööturu olukord ja vajalike töökäte puudus mõjutab enim nende otsuseid palgatasemete korrigeerimisel.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus