Pauastverre ehitatakse Põltsamaa jäätmejaam

Jäätmejaama ehitusel on peatöövõtja Tallinna firma KPK Teedeehitus, alltöövõtjana osaleb objektil osaühing Siimel, mille masinameestel on käsil pinnasetööd.

“Töötan sel objektil teist päeva ja vean siit mulda Kuningamäele, kuhu ehitatakse suusahüppemäge, mis nüüd pidevalt kõrgemaks kerkib. Päevas viin ära ikka oma paarkümmend koormat,” rääkis Kalevipoja kasvu autojuht Väino Huononen, kes on osavate kätega meistrimehena suutnud oma paarikümneaastase MAZ-i töökorras ja sõitmiskõlbuliku hoida. Pinnase koorimisega on ametis kopajuht Arnold Ploovits. “Tööd jätkub sel suurel platsil piisavalt. Meeleolu teeb heaks, et kaks nädalat tagasi sain uue Komatsu kopa, mis on tehnika viimase sõna järgi tehtud ja igati mugav masin,” rääkis masinamees, kellel tööstaa?i viiskümmend aastat, vanuseks täitub aga peagi seitsekümmend.

Kui pinnas kooritud, hakatakse jäätmejaama alale paigaldama drenaa?isüsteeme, siis tuuakse killustik ja lõpuks paigaldatakse asfalt.

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul tekkis mõte uue jäätmejaama ehitamiseks seoses Umbusi prügila sulgemisega. “Nii suurel territooriumil nagu Põltsamaa piirkond seda on, peaksid ikkagi olema kaasaegsed võimalused sorteeritud jäätmete vastuvõtmiseks. Nii otsustasidki neli omavalitsust ? Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Puurmani ja Pajusi vald ? täiesti uue jäätmejaama rajada. Vajalik raha saadakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahenditest ja omavalitsuste eelarvetest. Praegu on KIK-ist taotletud 7 miljonit krooni. Jäätmejaamale asukohta valides kaalusime kahe-kolme paiga vahel. Komisjon pidas kõige sobivamaks asukohaks Pauastvere küla, arvesse võeti ka kanalisatsiooni lähedust ja häid juurdepääsuteid.”

Toivo Tõnson toonitas, et tulevases jäätmejaamas hakatakse vastu võtma sorteeritud prügi: “Kaasaegses jäätmekäitluses tuleb ikka prügi vastavalt liigile sorteerida. Prügi jaoks paigaldatakse plaanikohaselt kuus multiliftkonteinerit, milledest igaühel on oma otstarve. Eraldi konteiner saab olema ohtlike jäätmete jaoks. Sorteeritud jäätmed viiakse Pauastverest edasi kas Torma või Väätsa prügilasse. Sorteerimata olmejäätmed ladustatakse kohapeal.”

“Kui jäätmejaam valmib, tekib Põltsamaa piirkonna elanikel võimalus korrektselt ja keskkonnasõbralikult oma prügiga ümber käia. Praegu võivad mõned oma prügi ka metsa äärde maha panna ja põhjendada, et kuhugi mujale pole seda ju viia,” märkis omavalitsusjuht.

Kui ilmastik võimaldab, jätkatakse jäätmejaama ehitamist ka talvel ning keskkonnarajatis peaks valmima tuleva aasta maikuu lõpuks.


JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus