Parimate praktikate päeval uuriti võimalusi huvitava kooli põhimõtete rakendamiseks

Teisipäeval peeti Tabivere põhikoolis parimate praktikate päev, kuhu olid kutsutud esinema ja kuulama Jõgevamaa üldhariduskoolide õpetajad.

Tegemist oli eelmisel aastal meie kooli juhtkonna poolt algatatud uue ettevõtmisega, seega toimus sarnane üritus juba teist korda. Seekordse päeva eesmärgiks oli, et kolleegide ettekannete põhjal saavad õpetajad uusi mõtteid ja ideid, kuidas oma töös planeerida ja teostada huvitava kooli põhimõtteid. Avaldasime üleskutse esinemiseks kõigile Jõgevamaa õpetajatele, kuid kahjuks tagasisidet ei saanud. Seejärel pöördusime otse mitmete õpetajate poole, kelle huvitavatest tegemistest teadsime või olime kolleegidelt kuulnud.

Kaks huvitavat töötuba viisid läbi Jõgevamaa teiste koolide õpetajad: Põltsamaa ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Anneli Ruul tutvustas enda praktikat robootika lõimingust õppeainetega I kooliastmes ning Pisisaare algkooli klassiõpetaja Aale Lavrikov kirjeldas eesti keele tundide läbiviimist kirjastuse aabitsa Künnimees põhjal. Esinema oli kutsutud Tartumaalt Sillaotsa kooli vene keele õpetaja Maiga Hallap, kes tutvustas esitluste võimalusi Nearpod’iga. Meie kooli õpetajatel oli jagada praktikaid erinevatest võimalustest tundide mitmekesistamisel. Klassiõpetaja Ave Oras tutvustas iPadide kasutamisvõimalusi I kooliastmes, loodusainete õpetaja Maarika Taukul viis läbi mini-teadusteatri etenduse ning tutvustas nutiseadmete kasutusvõimalusi loodusainetes. Arvutiõpetaja Lembe Lõhmus juhendas äppide loomist LearningApps keskkonnas, tutvustas õpilaste nutiseadmete kaasamine võimalusi õppetöös ning EV3 haridusrobotite kasutamist aineõppes.

Mina viisin läbi iPadide töötoad, kus juhendasin fotojutustuste ja rääkivate piltide koostamist ning tutvustasin nutiseadmete kasutamise võimalusi liikumisel. Käelist tegevust juhendas käsitöö ja kunstiõpetaja Ive Eddor, kes õpetas meisterdama helkureid taaskasutatavast materjalist.

Ettekanded toimusid kokku kümnes töötoas ning iga kuulaja sai ise koostada endale võimalikult sobiva ja huvitava päevakava. Nii esinejad kui kuulajad jäid päevaga rahule.

Koolitust rahastas Jõgevamaa Omavalitsuste Liit.

PIRET SIIVELT, Tabivere põhikooli direktor

blog comments powered by Disqus