Palk peab võrduma töötasu alammääraga

Lugeja küsib

Täistööajaga töötava nõudepesija tasu on 2,25 eurot tunnis, lisatasusid ei ole. Veebruari palgaks tuleks tal 2,25X152=342 eurot, mis on alla riigi kehtestatud miinimumpalga, ehkki tunnipalk on kokku lepitud miinimumist suuremgi. Kas pean talle maksma veebruari eest 355 eurot?


Vastab tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja Meeli Miidla-Vanatalu
Tööinspektsioon lähtub oma vastustes hetkel kehtivatest sotsiaalministeeriumi selgitustest töölepingu seaduse juurde. Selgituste kohaselt, kui pooled on kokku leppinud tunnitasus, siis võib töötajale maksta tehtud töötundide eest, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud igakuise töötasu alammäära. Valitsuse  möödunud aasta 28. novembri määruse   “Töötasu alammäära kehtestamine” paragrahv ühe kohaselt on tunnitasu alammääraks alates käesoleva aasta 1. jaanuarist 2,13 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 355 eurot. See tähendab, et eeldatakse töötasu alammäära tingimuste üheaegset täitmist.
Seega peab töötaja tasu täistööajaga töötamise korral olema vähemalt 355 eurot kuus, isegi tunnipalgalisel.


blog comments powered by Disqus