Palamusel kaks pidu korraga

Palamusel said eile pooletunnise vahega teoks kaks olulist sündmust: nurgakivi asetamine Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi juurdeehitusele ja uue vallamaja pidulik avamine.

Mõlemad sündmused leidsid aset mõnevõrra hiljem kui loogiline olnuks: koolimaja juurdeehituse rajamisel on jõutud teise korruse lagede paigaldamiseni, vallavalitsus on aga uues majas tegutsenud juba kolm ja pool kuud. Paraku lükkas külm, lumerohke ja pikale veninud talv mõned vallamaja ehituse lõputööd kevadesse ning seepärast otsustati ka koolimaja juurdeehitusele nurgakivi panekuga viivitada, et kaks pidu korraga peetud saaksid.

Kahekorruselise juurdeehituse rajamine on tegelikult ainult osa Palamuse Gümnaasiumi õpikeskkonna parandamiseks ja nüüdisajastamiseks ette võetud ehitustöödest. Lisaks sellele ehitatakse kooli võimla kõrvale välja uus jõusaal, laiendatakse poiste tööõpetuse klassi, rajatakse uus peasissekäik, ühendatakse hoone kaks vanemat korpust ka teise korruse tasandilt ning vahetatakse vanimas, 1975. aastal valminud korpuses välja kõik tehnosüsteemid peale elektrijuhtmestiku, mida uuendati mõned aastad tagasi.

Koolihoone laiendamis- ja renoveerimisprojekt on koostatud büroos KM Projekt. Ehitustööd on riigihankel parima pakkumise teinud OÜ Riverside nõustunud ära tegema 14,5 miljoni krooni eest. Koos uue sisustusega läheb koolimaja uuendamine maksma enam kui 20 miljonit krooni, millest suurem osa saadakse kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava (KOIT kava) kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigieelarvest. Palamuse vald lisab sellele 15-protsendilise omaosaluse.

Külm segas

Külma talve tõttu olime vahepeal küll vaat et kuu aja jagu graafikust maas, sest vundamendi rajamiseks pidime kiletelgi püsti panema ja selle all maad soojendama, aga nüüd edenb töö juba jõudsasti,” ütles OÜ Riverside projektijuht Hanno Vares. Kui praegu oleme saanud tegelda ainult kahekorruselise juurdeehituse ja jõusaali sisaldava laienduse rajamisega, siis 6. juunist saame tegutsema hakata kogu majas. Praegu pole mul selles, et tööd tähtajaks, st 25. augustiks tehtud saavad, põhjust kahelda.”

Palamuse vallavalitsuse ehitusspetsialisti Andres Haageni hinnangul on tööde kogumahust praeguseks tehtud 12,7 protsenti. Kui arvestada, et viis ehituskuud on juba seljataga ja viis ees, siis pole seda just palju, ent suvekuudeks kavatseb peatöövõtja suuremad jõud kohale tuua – nii oma firmast kui ka alltöövõtjate leerist.

Palamuse Gümnaasiumi direktori Kuuno Lille sõnul pole ehitustegevus senini õppetööd seganud. Küll aga kavatsetakse kehalise kasvatuse tunde niipea kui ilm lubab, väljas pidama hakata. Siis saab ehitaja kooliaasta lõpuks võimla uue ventilatsioonisüsteemi välja ehitada, kool aga võtta võimla pärast seda kasutusele puhverpinnana, kuhu kogu maja mööbel ja muu kraam ehituse ajaks kokku tassida.

Viimane koolinädal saabki meil olema natuke eriline, sest peale õppetöö tuleb meil tegelda ka kolimisega. Loodan, et õpilased kooli personalile selles osas appi tulevad,” ütles Kuuno Lille.

Üheksanda ja kaheteistkümnenda klassi eksamid, mis juunikuusse jäävad, hakkavad toimuma rahvamajas ja seal leiavad aset ka kooli tänavused lõpuaktused. Pikendatud õppetööle jäetud hakkavad õpetust saama noortekeskuses.

Koolimaja laiendamise ja renoveerimise idee hakkas kooli ja vallavalitsuse esindajate omavahelises mõttevahetuses kuju võtma umbes neli aastat tagasi ning kooli esindajad panid siis paberile kõik oma soovid.

Unistus teoks

See, mis nelja aasta eest unistusena näis, hakkab nüüd teoks saama,” ütles Kuuno Lille. „Nüüd on meil lõpuks lootust saada korralik poiste tööõpetuse ja tüdrukute kodundusklass, meediaklass, algklasside pikapäevaruum, ruum huvitegevuseks ja palju muud vajalikku. Ükskõik, kas kooli õpilaste arv kasvab või kahaneb, on meil neid ruume ikkagi vaja, sest need aitavad parandada ja nüüdisajastada õpikeskkonda. Viimase seos õpitulemustega on minu meelest ilmne.”

Palamuse vallavanem Urmas Astel meenutas eile, et esimene katse Palamuse Gümnaasiumi juurdeehituse jaoks KOIT kavast raha saada läks nurja.

Kes iganes meie rahasaamise tookord vussi keeras, igal juhul on meil põhjust talle tänulik olla. Saanuks me tookord kooli renoveerimiseks raha, poleks me vallamajaga jändama hakanud. Nüüd aga saame mõlemad – nii renoveeritud koolimaja kui ka uue vallamaja ning tänu vahepealsele hinnalangusele lähevad need kahepeale maksma vähem kui läinuks toona üksnes kooli renoveerimine. Selle maksumust hinnati esialgu 37 miljonile kroonile.”

OÜ Sirkel & Mall arhitektide Urmas Luure, Tõnu Rebase ja Marit Vendeli projekteeritud ning ASi Maru Ehitus rajatud vallamaja läks maksma 15,9 miljonit krooni ning kümnendiku sellest aitas vallal kinni maksta riik: neile omavalitsustele, kes asusid omanikule tagastamisele kuuluvates hoonetes (aga Eesti taasiseseisvudes Palamuse külanõukogu kontor sellises majas asus), kompenseeritakse nimelt osaliselt ehitatava uue hoone maksumus. Hoone on omapärane nii oma ümmarguse põhiplaani kui ka ehitamisel kasutatud nn passiivmaja põhimõtete poolest. Et maja tõesti hästi sooja peab ja vähe kütet nõuab, näitas suurepäraselt ära tänavune külm talv.

Eelkõige on uue maja üle rõõmsad vallaametnikud, kes siin töötavad, aga loodetavasti tõuseb sellest majast kasu ka neile inimestele, kes siin asju ajamas käivad,” ütles vallavanem uut maja avades.

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus