Palamuse õpilased pakkusid Euroopale värskeid ideid

Möödunud nädalal korraldas Avatud Eesti Fond Palamuse Gümnaasiumis mõttetalgud pealkirjaga Värsked Ideed Euroopale, kus 19 gümnaasiumiastme õpilast energia säästmisega tutvus. Ettevõtmine päädis reedel “valimistega”.

Mõttetalgute käigus tutvustati koolinädala jooksul õpilastele energia- ja keskkonnasäästlikkuse temaatikat. Õpilased moodustasid kolm parteid ning valisid valimisplatvormid, millega Europarlamenti kandideerida.

Projekti üks eestvedajaid Kadri Ollino selgitas, et projekti idee on mängida läbi 2020. aasta europarlamendi valimised, kuhu kandideerivad projektis kaasa löövad Palamuse kooli õpilased. “Aastal 2020 on praegused gümnaasiumiõpilased piisavalt vanad, et ka reaalselt valimistel kandideerida,” lisas Ollino. Samal ajal viidi sarnane projekt läbi ka kaheksateistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis. 

Press kaevas välja” erakondade musta pesu

Mõttetalgud päädisid reedel valimisdebati ja hääletamisega, kus osalesid ka teised Palamuse kooli õpilased. Projektis osalenud noored moodustasid isekeskis kolm parteid, kellel igaühel omad visioonid, valimislubadused ning  tõekspidamised. Valimistel osales Keskglobaalne erakond, Euroopa Sotsiaaldemokraatlik erakond ning valimisliit Gorillaz. Lisaks erakondadele moodustati projektis osalenutest ka NGO (non-governmental organization ehk valitsusväline organisatsioon) rühm, kes tegutseb keskkonnasäästlikkuse huvides. Erakondade tegemiste üle valvas kohalik ajakirjandus ning oma hinnangu andis parteide tegevusele ka õpilastest moodustatud sotsiaalteadlaste rühm. Seega loodi projektis kaasa löönutest kõik institutsioonid, mis reaalses eluski valimiste ajal olulised.

Enne valimisdebati algust läks eetrisse erakorraline valimisteemaline uudistesaade, mis oli täis pikitud vastuolulisi väiteid ning heitis nii mõnelegi erakonnale kahtlast varju. Näiteks selgus uudistesaatest, et Keskglobaalset erakonda rahastavad kahtlased allikad ning sotsiaaldemokraadid ei kipu oma valimisplatvormist lõpuni kinni pidama. Projekti juht Kadri Ollino selgitas, et press pidi valimisi kajastama. See, et uudistesaate juht otsustas erakondade kohta kompromiteerivaid materjale avaldada, oli täielikult tema enda otsus. “Tegelikult tehakse ju seda ka. Valimiste ajal ikka kiputakse meedias üht või teist erakonda mustama või kandidaatide kohta vürtsikaid eraelulisi fakte välja kaevama,” nentis Ollino.  Keskkonnafanaatikutest NGO tunnistas, et nii mitmedki erakonnad on neile andnud katteta lubadusi ning sotsiaalteadlaste rühm leidis, et kõigil parteidel on võrdsed võimalused võita. 

Auhinnaks reis Brüsselisse

Enne hääletamist said kõik erakonnad ka oma tegevusplaane tutvustada. Keskglobaalne erakond selgitas, et nende peaeesmärgiks on propageerida taastuvenergia kasutamist. Euroopa sotsiaaldemokraadid lubasid seista ühiskonna nõrgemate liikmete eest ning valimisliit Gorillaz lubas aidata läbi viia koolireformi, säästa energiat ning aidata soovijad välismaale tööle. Kui Keskglobaalne erakond ja sotsiaaldemokraadid olid oma ettekandes poliitiliselt üsna korrektsed, siis Gorrilaz liikmed vürtsitasid oma ettekannet humoorika slaidiesitluse ning üsna propagandistliku kõnega. Populistlik lähenemine tõigi valimisliidule Gorillaz võidu.

Koolinädal oli sisukas ja lõbus, lisaks saab üks projektis osalenud Palamuse Gümnaasiumi õpilane kevadel loosi tahtel tasuta reisi Brüsselisse, kus muu hulgas külastatakse ka Europarlamendi hoonet ning kohtutakse parlamendi saadikutega. Reisile saavad mõttetalgulised ka teistest Euroopa riikidest.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus