Palamuse „lõvid” hoolivad laste silmade tervisest

Palamuse Lionsi klubi eestvedamisel kontrolliti paikkonna laste silmade tervist. Projekt viidi ellu nägemisprobleemide õigeaegseks avastamiseks ja sellepärast, et nägemise kvaliteedist sõltub suuresti ka õppeedukus.


Palamuse Lions on pikaajaliselt toetanud piirkonnas kitsikuses elavaid peresid, soetanud puudega lastele abivahendeid ning toetanud vähekindlustatud, aga andekate perede laste erinevaid huvitegevusi.

„Tänavu on eesmärgiks pöörata tähelepanu vaegnägemisega lastele. Meie valik langes nende laste abistamisele ka seetõttu, et rahvusvahelise Lionsi klubide organisatsioonil on olnud aastaid üheks prioriteetseks heategevuse suunaks abistada vaegnägijaid üle maailma ja seda on aktiivselt teinud Eesti teisedki klubid. Maapiirkonna lapsed satuvad silmaarsti vaatevälja harva, kuid õigeaegne kontroll tagab lastele hea nägemise terveks eluks,” rääkisid LC Palamuse president Monika Aasa ja klubi liige Egle Plato.

„Kõige suurem osa informatsiooni ümbritsevast maailmast jõuab inimeseni läbi nägemise. Inimese nägemistervisele pannakse alus lapsepõlves. Halb nägemine võib oluliselt õppeedukust mõjutada. Hariduslikud probleemid võivad põhjustada depressiooni ja madalat enesehinnangut. Kuna lapse organism on väga kohanemisvõimeline, siis paljud lapsevanemad ei saa õigel ajal aru, et nende laste nägemine on halvenenud,” selgitasid nad.

Nägemistervisele suunatud projekt hõlmas esimest kooliastet (1.–3. klass). „Kontrollis käis 53 last, olid mõned puudujad ning kaks olid vahetult just kontrollis käinud, nemad ei osalenud. Edasisele uuringule suunati 12 last. Üllatav oli paar tõsisemat leidu esimest klassist, kes ju tegelikult enne kooli peavad kontrollis käima, kuid praegu oli tegemist arsti sõnul tõsisema probleemiga,” rääkis Egle Plato.

„Lastevanemate tagasiside oli hea, kiideti sellist algatust, et laps saab esmase kontrolli tehtud, kuna järjekorrad on pikad ja aega tihtipeale raske saada. Õpilastel oli põnev, sai korraga arsti juures käia ja vaadata, mida tehakse,” märkis Monika Aasa.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus