Palamuse komando saatus ikka otsustamata

 

Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktori Margo Klaose sõnul pole veel selge, kas Palamuse komando suletakse või jätkavad mehed oma tööd.

Praegu oodatakse Eesti Päästeametilt analüüsi, selle järgi tehakse ka otsused. Olemasoleva info põhjal on paljude väiksemate komandode, sealhulgas Palamuse sulgemine küllalt reaalne,” nentis Klaos.

Tema kinnitusel luuakse komando sulgemise korral täiendavad päästjate ametikohad suurendamist vajavatesse naaberkomandodesse, ennekõike Mustveesse ja Tabiverre. Töötajal on õigus otsustada, kas ta soovib seal jätkata,” lisas Klaos.

Selle muutuse tulemusena on tema kinnitusel võimalik suurendada Tabivere ja Mustvee komandode koosseise selliselt, et alaliselt oleks valves neljaliikmeline meeskond. Samas tunnistas Klaos, et selles piirkonnas, mida kiireima abina katab Palamuse komando, tuleb abi kauem oodata.


Eelmisel nädalal tutvus Lõuna-Eesti regionaalne kriisikomisjon Koidula piirijaamaga.

Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni esimees Margo Klaos selgitas kriisikomisjonile eelseisva päästekomandode võrgustiku ümberkorraldamise eemärke.

“Päästeameti eesmärk on katta võimalikult suur hulk elanikkonnast  elupäästeteenusega, mis jõuab sündmuspaika 15 minuti jooksul ja appi tuleb vähemalt neljaliikmeline päästemeeskond. Käesoleval ajal on suur hulk päästekomandosid alakoosseisulised ning nende suurendamiseks  puudub eelarves raha. Kvaliteetse päästeteenuse tagamiseks olemasoleva eelarve piires kavandatakse Lõuna-Eestis kuue väiksema päästekomando sulgemist, mille arvelt suurendatakse teiste lähemate komandode koosseise,” seisis Lõuna-Eesti Päästekeskuse pressiteates.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus