Palamuse alevikku rajatakse sanitaarkaitseistandik

Palamuse elanikud ning turistid nurisevad juba mõnda aega põllumajanduslikust tootmiskompleksist leviva sõnnikuhaisu üle. Palamuse Vallavalitsuse ja Puidukaubandus OÜ ühistöös on käivitatud projekt sanitaarkaitseistandiku rajamiseks tootmiskompleksi ning aleviku vahelisele alale. Tänavusi töid on toetanud KIK 2006. a. keskkonnakorralduse programm.

Septembrikuu esimestest päevadest alates on tegeldud istutustööde ettevalmistamisega. Istikud osteti vähempakkumise korras vallas asuvatest dekoratiivpuukoolidest.

Kõiki vajalikke istikuid ei õnnestunud siiski oma puukoolidest osta. Enamik puukoole on oma sortimendi kujundamisel lähtunud eelkõige pereaedade ning linna haljastuse vajadustest, mistõttu kiirekasvulise, nn tehnoloogilise haljastuse vajadusteks on raske istikuid saada.

Koostatud istutusjooniste järgi pannakse kasvama 113 okaspuud, 186 lehtpuud ja 598 põõsast. Istandik on valdavalt projekteeritud vabakujulisena ning mitmerindelisena. Just mitmerindelisus aitab paremini vähendada õhu liikumiskiirust ja takistab seeläbi saaste levikut alevikku.

Istutusalasid valmistab ette ja puud-põõsad istutab valla tellimusel kohalik ettevõtja Jaak Rillo. Istutustöödel on osalenud ka aleviku elanikud.

Keskkonnahäiringute vähendamiseks panid mägimännid nn puhverparki kasvama ka Põllumajandusministeeriumi abiminister ja teda Jõgevamaa visiidil saatnud ametnikud, ettevõtjad, kalurid ja kohalikud elanikud.

Kui ilm võimaldab, lõpetatakse sellel sügisel kavandatud mahus tööd, mis kujutavad siiski vaid I etappi suurest tööst. Kahjuks täidab aga praegu rajatav oma ülesande alles paarikümne aasta pärast.

Ene Ilves,
Palamuse vallavolikogu maa- ja keskkonnakaitsekomisjoni esinaine

blog comments powered by Disqus