Palale kogunes rahvusvaheline seltskond esperantiste

Möödunud kolmapäevast pühapäevani Pala koolis kestnud 48. Balti esperanto päevadel oli erinevatest riikidest tulnud osalejaid kokku nelikümmend. Tehiskeelt räägiti kogu laagriaja jooksul pidevalt, Alatskivil Liivi muuseumis toimus ka konkurss, kus esperanto keeles Juhan Liivi luulet loeti.

Sündmuse avas Pala vallavanem Jozsef Weinrauch esperantokeelse tervitussõnavõtuga.  Tartu Esperanto Seltsi üks eestvedajaid Edda-Merike Pelt ütles, et Balti esperanto päevadele tuldi Eestist, Lätist ja Leedust, kuid ka Soomest, Rumeeniast, Luksemburgist, Portugalist ja Venemaalt.

“Rääkisime esperanto keelt loengutel, vestlusringides, kus vaagisime põhiliselt kultuuriteemasid, kohvipausidel ja lõunatundidel ning mõistagi  ka vabal ajal suheldes.  Ekskursioonil tutvusime Peipsi-äärse sibulatee, Alatskivi lossi ja Liivi muuseumiga, kus sai  teoks etlemiskonkurss. Möödunud aastal käisin Palal astronoomiahuviliste kokkutulekul. Siin on kaunis loodus, sõbralikud inimesed, head majutustingimused. Seepärast tekkis mõte siin ka esperantistide kokkusaamine korraldada,” rääkis ta. Meeldiv elamus  saadi ka Pala kandi isetegevuslaste rahvakultuuriõhtust, kus esines  segarahvatantsurühm Tuuritajad Malle Weinrauchi juhendamisel, laulsid õpetajad Merle Müür ning  Marve Juursalu.

Esperantosõprade kohalviibimise päevadel oli Pala koolimaja ukse kohal sündmuse toimumisest teatav esperantokeelne loosung, hoones aga sellekeelsed uksesildid ja viidad. Vaadata sai näitust  esperanto keelde tõlgitud raamatutest, mis olid peamiselt eesti kirjanike teosed. Sotsialistliku möödaniku meenutuseks olid välja pandud uuenduste-eelse Nõukogude Liidu viimaste juhtide Antropovi ja Tšernenko esperantokeelsed brošüürid. Eesti Esperanto Liidu presidendi Tõnu Hirsiku sõnul pole “Kalevipoega” veel esperanto keelde tõlgitud, küll aga “Kalevala”.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus