Palal renoveeritakse veevärk ja kanalisatsioon

Novembris toimunud istungil kiitis Pala vallavolikogu üksmeelselt heaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava. Vallavalitsuse ametnikest oli arengukava koostamise eestvedajaks vanemmajandusspetsialist ja vallavanema asetäitja Meeme Soieva.

“Praeguse veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi põhipuudus on torustike amortiseerumine, mis sageli veekatkestusi põhjustab. Seniste arvestuste järgi oleks veevärgi ja kanalisatsiooni kaasajastamise maksumuseks üle 6 miljoni krooni. Prognoosides ehitustööde hindade kallinemist, võivad aga tööd veelgi kulukamakas osutuda. Omavalitsusel on projektis ka omaosalus. Suurema osa rahast taotleme aga Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, kust loodame vastuse saada uue aasta algul. Kui KIK teeb positiivse otsuse, on võimalik kuulutada välja riigihange ehitaja leidmiseks ja alustada töödega,” ütles Kalev Kurs. Tema sõnul on võimalik, et töödega saadakse valmis juba 2007. aastal.

“Me oleme arutanud sedagi, et kui Peipsi piirkonnas elavneb ehitustegevus, oleks Pala vallal mõttekas liituda Mustvee ja Kallaste veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemidega, mis tähendab, et hakkame suunama oma solgi nende linnade puhastusjaamadesse. Mõistagi võib selline ettevõtmine päevakorrale tulla alles aastate pärast, ” märkis Kalev Kurs.

Üks vee ja kanalisatsiooniga seotud probleem on Pala vallas juba lahendatud. “Inimesed kurtsid vee kehva kvaliteedi üle. KIKi toetusel renoveerisime 2004. aastal täielikult pumbajaama, mis tõi probleemile lahenduse,” rääkis vallavanem. “Raha saada aitas meil tollal KIKi nõukogu juhtinud keskkonnaminister Villu Reiljan,” lisas Kurs.

“Varem oli Pala vesi nii roostene, et pesu korralikult puhtaks saada oli lausa võimatu. Nüüd saame aga kasutada igati korralikku vett,” kiitis Pala kooli direktor Malle Weinrauch.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus