Pala vallavolikogu kinnitas sundliitmist tauninud küsitluse tulemused

Eilsel istungil kinnitas Pala vallavolikogu häälteenamusega 23.-24. aprillini läbi viidud rahvaküsitluse tulemused ‒ 328 omavalitsuse elanikku oli Pala, Alatskivi, Vara, Peipsiääre valla ja Kallaste linna ühinemise vastu ning 93 elanikku toetas liitumist.

Pala vallavolikogu esimees Ene Toom märkis, et Tartumaa omavalitsustega sundliitmist tauninud küsitluse kinnitamist toetas istungil osalenud kuuest volikogu liikmest viis. “Vastu hääletas Raivo Vadi,” ütles ta.

“Valla käekäik seoses haldusreformiga oli põgusalt kõneaineks ka informatsioonilises päevakorrapunktis. Volikogu enamus tõdes, et sundliitmine toob Pala vallale kaasa taandarengu. Järgmisel vallavolikogu istungil töötame välja analüüsi sundliitmisega kaasnevatest tagajärgedest, mille 15. maiks esitame valitsusele,” ütles Toom.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus