Pala vallale pakutakse võimalust osaleda Jõgevamaa ühisüritustel

Sadala rahvamajas peetud koosolekul otsustas Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatus pakkuda liidust välja astunud Pala vallale võimalust osaleda ka edaspidi maakonna ühisüritustel ja ühistegevuses.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Enn Kurg teatas, et liit on käesoleva aasta ühisürituste ja ühistegevuse kava kinnitanud. “Pala valla osalus omavalitsusliidu liikmemaksudes on 4,49 protsenti. Otsustasime teha neile ettepaneku, et kui on soovi osaleda ühisüritusel või ühistegevuses tuleb omavalitsusliidule tasuda 4,49 protsenti selle sündmuse või ettevõtmise korraldamiskuludest,” lausus ta.

 “Pala vallale on saadetud toimuvate ühistegevuste ja ühisürituste nimekiri,” lisas omavalitsusliidu tegevdirektori kohusetäitja Riina Kull. 

“Ettepanek on meile tehtud ning seda hakkab arutama vallavalitsus. Vastuse anname omavalitsusliidu poolt pakutud  tähtajaks,” lausus Pala vallavanem Jozsef Weinrauch.

JAAN LUKAS   

blog comments powered by Disqus