Pala vallal uued juhid

Uued omavalitsusjuhid peavad vajalikuks jätkata senistel vallajuhtidel käsil olnud probleemide lahendamist ja projektide teostamist, ühtlasi aga välja pakkuda uusi ideid piirkonna arendamiseks.

Alates 1982. aastast Palal elanud ja töötanud Jozsef Weinrauchi sõnul rääkis Kalev Kurs talle umbes kuu aega tagasi soovist vallavanema ametist lahkuda.

“Kui küsisin, kas vallavanemana töötamist raskendavad mõned probleemid, sain eitava vastuse. Küll aga oli Kalev Kursile pakutud häid töötamisvõimalusi kodupiirkonnas Tabivere vallas, mille ta otsustas ka vastu võtta. Minul soovitas Kurs aga kandideerida uueks Pala vallavanemaks,” rääkis Weinrauch, kelle volikogu sellesse ametisse valiski.

Kurs kuu lõpuni ametis

Mai lõpuni on Palal vallavanemana ametis veel Kalev Kurs. Jozsef Weinrauch esitab järgmisel volikogu istungil uue vallavalitsuse koosseisu nimekirja ja asub pärast selle kinnitamist vallavanema ametisse.

SA Kalevipoja Koda juhataja Taavi Pirk valiti 2005. aasta sügisel Pala vallavolikokku. Kuna temast sai aga vallavalitsuse liige, peatusid tema saadikuvolitused. Seoses Jozsef Weinrauchi vallavanemaks valimisega hakkas Pirk taas kuuluma vallavolikogusse, mille esimeheks ta olulise häälteenamusega valiti.

“Ma olen Pala vallas sündinud ja kasvanud, mistõttu pean vajalikuks rakendada oma võimeid kodupiirkonnas, et seda paremaks muuta. Seetõttu andsin ka üsna kiiresti nõusoleku vallavolikogu esimeheks kandideerida. Pärast Kalev Kursi lahkumissoovi teatavaks saamist pakkus mulle selle mõtte esimesena välja Jozsef Weinrauch,” ütles Taavi Pirk.

Uute juhtide plaanid

11-liikmelises Pala vallavolikogus kuulub seitse kohta Rahvaliidu ja neli kohta Reformierakonna saadikutele.

“Koostöövalmiduse mõttes on vallavolikogus veel arenguruumi, kuid mitmete küsimuste otsustamisel saadakse praegugi toime erimeelsusteta,” arvas Taavi Pirk.

“Kohaliku elu edendamiseks on igati teretulnud ka opositsiooni seisukohad, sest see sunnib võimulolijaid end rohkem pingutama ja efektiivsemalt töötama,” lisas Jozsef Weinrauch.

Uued omavalitsusjuhid rääkisid oma erinevate eluvaldkondadega seotud kavatsustest.

“Juba alustatud ettevõtmisi ja projekte on tarvis jätkata ja lõpuni viia. Üheks suuremaks ehitustööks on Pala Koolile õpilaskodu väljaehitamine 18 korteriga elamu ühte tiiba,? rääkis Weinrauch. ?Õpilaskodu, mis peab valmima uueks õppeaastaks, on vaja selleks, et kaugemal elavad lapsed ei peaks iga päev kodu ja kooli vahet sõitma. Õpilaskodu hoonesse paigaldatakse maaküte, mille võtsime möödunud aastal kasutusele lasteaias. Oleme kogenud, et see on ökonoomne.”

Anna Haava nimelises Pala Koolis on Weinrauchi sõnul rajamisel ka kunsti ja poiste tööõpetuse õppekabinet. Plaanis on ka veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine, milleks vald on kaks korda rahataotluse esitanud. Ees ootab ka valla arenguava täiendamine kuni aastani 2013.

“Et olen tegelnud turismiga, sooviksin seda edendada ka Pala vallas. Omavalitsus võiks meie piirkonda luua mitmed turismi tõmbekeskused. Suur mets ja Peipsi järv loovad soodsad võimalused tervislikuks puhkamiseks ja seda ressurssi on vaja kindlasti ära kasutada.

Meie valla üheks kultuuriväärtuseks on aga Kodavere murre, mida oleks vaja märksa põhjalikumalt tutvustada,” rääkis uus vallavolikogu esimees Taavi Pirk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus