Pala kooli õpilased hindasid oma koduvalda

Õpilased märkisid lihtsate leppemärkidega valla kaardile oma arvamuse Pala valla piirkonnast ? neile meeldivad ja ebameeldivad kohad, ohtlikud ja põnevad kohad, ilusad ja koledad kohad jne. Samuti pakkusid koolilapsed välja, mida sooviksid oma piirkonnas näha ning mis võiks olla paremini. Laste seas läbiviidud uuring näitas, et põhilisteks ebameeldivateks kohtadeks on valla teed ning suuremate teede ristumiskohad. Teede ristumiskohad on märgitud mitmete laste poolt ka ohtlike kohtadena. Ebameeldivate inimeste kogunemispaigana märgiti ära Pala küla baari lähedus. Positiivseimaks piirkonnaks laste arvates on Pala kooli ning Pala raamatukogu ümbrus ? see märgiti ära mitmete laste poolt kui hea sportimise koht, sõpradega kokkusaamise, põneva kui ka looduslikult ilusa kohana. Meeldiva ning looduslikult kohana võib välja tuua lisaks kooli piirkonnale ka Ranna puhkebaasi piirkonna, samuti laste kodukohad. Ilusa teena oli valdavalt ära märgitud Ranna-äärne sõidutee ning Sõõru-Pala ja Kadrina küla vaheline tee. Head jalgratta ja rulluisutamise teed tihti kattusid ilusa tee märgistuse alaga, kuigi neid teid oli kaartidel vähe. Küsitluse järgi võib järeldada, et lapsed tunnevad kõige turvalisemalt oma koolimaja ümbruses, rannaäärses piirkonnas ning kodu lähedal. Kaartidele olid lapsed üles märkinud ka oma soovid, mis võiks vallas teisiti või parem olla. Paljud lapsed soovisid noortekeskust või muud noorte vabaaja veetmise kohta. PALA TEATAJA

blog comments powered by Disqus