Päästetöötajad piketeerivad homme Toompeal

ROTAL nõuab, et kõigile riigiasutustele nähtaks järgmise aasta riigieelarves ette rahaline kate seoses miinimumpalga tõusuga. Riigiasutuste töötasufond peab suurenema vähemalt tarbijahinna­indeksi võrra. Riigiametnikele, kes töötavad kõrgharidust nõudval ametikohal, nõuab ROTAL vähemalt riigi keskmist palka. Et tõsta vanglaametnike kuupalka 1000 krooni võrra, tuleb ROTALi arvutuste kohaselt eraldada kinnipidamisasutustele täiendavalt 28,6 miljonit krooni. Et maksta puhkepäevadel töötavatele vanglaametnikele seaduses ette nähtud kahekordset töötasu, on vaja lisaks vähemalt 10 miljonit krooni. Päästetöötajate palgatõusuks ette nähtud summat on vaja suurendada vähemalt 10 miljoni krooni võrra, kuna praegu kavandatud 30,8 miljonist kroonist eraldatakse 5,6 miljonit demineerijatele ja 5 miljonit 2006. aasta aprillis toimuvale päästeteenistuse reformile. Et tõsta politseiametnike miinimumpalk 5300 kroonilt 6200 kroonile, läheb 2006. aastal vaja vähe­malt 20 miljonit krooni. Alampalga tõusust tulenevalt on vaja leida vähemalt 5 miljonit krooni ka riiklike hoolekande­asu­tuste töötajate palgatõusuks. Umbes 100 osavõtjaga pikett algab kell 12.30, poolteist tundi enne 2006. a. riigieelarve II lugemise algust Riigikogus. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus