Päästeteenistuse soovitused turvaliseks aastavahetuseks

Meie praktika näitab, et kõige sagedamini põhjustavad aastavahetusel tuleõnnetusi raketid.

Möödunud aastatel on olnud juhtumeid, kus rakett lendab läbi aknaklaaside tuppa, vigastab inimesi ning tekitab tulekahju. Ka on sattunud raketid rõdule ning süüdanud rõdu piirded.

Eelpool kirjeldatud õnnetuste põhjuseks oli valesti suunatud rakett, mis pärast süütamist suunda muutis. Rakett tuleb paigaldada ning süüdata vastavalt sellega kaasas olevale ohutusjuhendile.

Meeles peab pidama:

* Ilutulestiku tegemiseks tuleb valida ohutu koht, arvestama peab kaugusega nii inimestest kui ka hoonetest. Kindlasti ei tohiks rakette süüdata majade vahel ning nende vahetus läheduses, rakett tuleb sihtida ohutusse piirkonda.

* Pürotehnilised tooted tuleb tulekindlal alusel kindlalt fikseerida, et need pärast süütamist ei kalduks.

* Süütenööri süütab üks inimene ning teised peavad olema ohutus kauguses.

* Pürotehniline toode on ohtlik ning võib tekitada kehavigastusi ning põletusi.

* Alati tuleb läbi lugeda tootega kaasas olev ohutusjuhend.

Päästeteenistus soovib kõigile mõnusat aastavahetust!

Rain Porss,
Päästeameti pressiesindaja

blog comments powered by Disqus