Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi

Projektikonkursi eesmärgiks on leida kodanikeühenduste kaasabil ideid, kuidas kõige tulemuslikumalt ja optimaalseimate ressurssidega viia läbi tuleohutus- ja päästealast ennetus- ja selgitustööd elanikkonna hulgas. Projektitoetust, mille ülempiir on 50 000 krooni, saavad taotleda ametlikult registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Projekti soovitavateks läbiviijateks või koostööpartneriteks on tuletõrje- ja päästealal tegutsevad kodanikeühendused.

Projekti raames toetatakse õppuste korraldamist lastele, eakatele ja puudega inimestele, laste ja noorte huviringide käivitamist ja laagrite korraldamist, teabematerjalide väljatöötamist ja väljaandmist ning koolitajate koolitamist.

Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane taotlus (taotluse vormi, samuti konkursi juhendi leiab Päästeameti koduleheküljelt www.rescue.ee) kahes eksemplaris esitada või saata postiga 25. oktoobriks k.a. Päästeametisse (Raua 2, Tallinn 10124). Neile kodanikeühendustele, kes soovivad konkursi kohta lähemat teavet saada, korraldab Päästeamet 17. septembril kell 9.30 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti saalis (Raua 2, Tallinn II korrus, Kadrioru poolne uks) tasuta teabepäeva. Osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 13. septembriks telefonil 628 2047 (Tiina Laube) või e-postiaadressil tiina.laube@rescue.ee .

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus