Päästeamet kuulutab välja laste loomingu võistluse

Päästeamet käsitleb loomevõistlust olulise osana päästeala ennetustöös. Loomevõistlus annab ilmeka pildi laste ohukäsitlusest, nende arusaamadest, koolis ja kodus omandatud tõekspidamistest ja väärtushinnangutest.
Võisteldakse viies vanuseastmes: koolieelsed lasteasutused, algklassiõpilased, põhikooliõpilased, gümnaasiumiõpilased ning esmakordselt ka täiskasvanud. Võistlustöödeks võivad olla joonistused, maalid, kollaa?id, esseed, luuletused, meisterdused, videod ja helisalvestised.
Igast maakonnast osaleb kolm parimat kirjatööd ja kolm ülejäänud kategooriates osalenud tööd üleriigilises lõppvoorus Tallinnas.
Lõppvooru jõudnud parimate tööde autorid saavad Päästeametilt auhinnad ja kutsed Päästeameti peadirektori vastuvõtule.
Võistlustööd tuleb toimetada hiljemalt 17. märtsiks 2008. a. lähimasse päästekomandosse.

JANEK INNOS,
päästeameti ennetustöö osakonna peaspetsialist,
TOOMAS VIKS
päästeameti pressiesindaja

blog comments powered by Disqus