OSCE ja Venemaa suhted meenutavad külmutatud konflikti

Venemaa tõlgendab ODIHRi mandaati erinevalt OSCE liikmesriikide enamusest ning ühtlasi on juba mõnda aega edutult taotlenud endale meelepärase valimisvaatluste regulatsiooni kehtestamist OSCE poolt.
Et see pole õnnestunud, saadavad OSCE/ODIHR tegevust Venemaa arengute jälgimisel pidevad takistused. Mullustel duumavalimistel läks OSCE lõpuks kompromissile, kuigi see raskendas oluliselt vaatlejate tööd ja järelduste tegemist. Seekord aga, kus Venemaa keeldus rahuldamast ODIHR miinimumini viidud taotlusi, ei jäänudki muud üle kui lihtsalt loobuda.

Ka eelmistel Venemaa presidendivalimistel 2004. aastal ei saanud OSCE/ODIHR täita oma ülesannet tavapärases mahus.
Pole võimatu, et dialoog üldtunnustatud demokraatlike väärtuste järgimise üle OSCE-s, sealhulgas selle Parlamentaarses Assamblees, võtab peatselt senisest teravama tooni. On kujuteldamatu ühe liikmesriigi huvide domineerimine suures, 56 riiki hõlmavas organisatsioonis.
OSCE PA on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee. ODIHR on Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo, OSCE struktuuriüksus.


PAUL-EERIK RUMMO
OSCE PA Eesti delegatsiooni juht, Reformierakond

blog comments powered by Disqus