Osalustasu tõus lasteaedades on paratamatus

Alates 2015. aasta 1. jaanuarist seob Jõgeva linnavalitsus lasteaia osalustasu valitsuse  kehtestatud töötasu alammääraga. Koolieelse lasteasutuse seaduses on kirjas, et valla- või linnavalitsus loob kõigile poolteise- kuni seitsmeaastastele lastele võimaluse käia kodukoha lasteasutuses. Samas seaduses sätestatakse, et lasteasutuse rahastamine toimub riigieelarve ja valla- või linnaeelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast ja annetustest. Seaduse paragrahv 27 sätestab, et lasteasutuse kulude vanema poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada  20 protsenti valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Paljudes omavalitsustes on lasteaia osalustasu töötasu alammääraga seotud. Näiteks Tartus on see 15 protsenti, Kuressaares  üheksa protsenti, Põltsamaal seitse protsenti, Viljandis 11 protsenti ja Keilas 12 protsenti ning Jõgeval alates jaanuarist kaheksa protsenti.

Kulud kannab omavalitsus

Tänaseks on seis selline, et riiklikku toetust lasteaiad ei saa  (varem anti osalist palgatoetust ja õpetajate koolitusraha) ning kõik kulud on omavalitsuse ja lapsevanema kanda.

2014. aastal katavad Jõgeva linnas vanemad lasteaedade majanduskuludest ühes kuus 20 eurot lapse kohta. Alates tulevast jaanuarist on tasu 31 eurot. Kui perest käib lasteaias kaks last, siis teine laps saab 50 protsenti soodustust, ja kui kolm last, siis  on kolmas osalustasust vabastatud. Lasteaia majanduskulude katmine on omavalitsusele väga kulukas, lapse kohta tuleb maksta umbes 220 eurot kuus, erivajadusega lapse kohta 569 eurot kuus. Tavarühmas käiva lapse eest maksab omavalitsus 11 korda rohkem kui lapsevanem. Pealegi tasub omavalitsus 12 kuud aastas, lapsevanemal on võimalik saada üks kuu soodustust. See tähendab, et üks lasteaiakoht maksab 2014. aastal keskmiselt 240 – 250 eurot kuus.

Jõgeva linn on viimastel aastatel kulutanud lasteaedadele väga suure summa. Renoveeriti “Rohutirtsu” hoone (1,1 miljonit eurot), ehitati uus maja “Karikakrale” (2,7 miljonit eurot). Lasteaedade juurde on rajatud suured parklad ning rekonstrueeritud tänavalõigud muudavad laste tee turvalisemaks.

Jõgeva linn pakub soodustusi

Jõgeva linn ei ole lasteaia osalustasu muutnud alates 2008. aastast, mil selleks kehtestati 300 krooni. Vahepeal toimus euro kasutuselevõtt ning 300 krooni ümardati 20 euroni.

Lapsevanemal on võimalik kasutada lasteaiakohta ka osalise ajaga ja maksta seejuures 60 protsenti osalustasust.

Ka toidukordi on võimalik valida vastavalt soovile. Kõik soodustustega tekkivad alalaekumised kaetakse linna eelarvelistest vahenditest. 2015. aasta eelarves on Jõgeva linn lasteaedade ülalpidamiskuludeks planeerinud 915 000 eurot, millest lastevanemate osalustasudest laekuks 86 000 eurot ehk 9,4 protsenti. Jõgeva linna kanda jääks 90,6 protsenti. Lapsevanema osalustasust laekuv raha võimaldab osaliselt katta lasteaia töötajate töötasu tõusu. 2015. aasta eelarvesse on planeeritud nende palgatõus 50-100 euro võrra. 

i

HELLE  KAJASTE, Jõgeva linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

blog comments powered by Disqus