Õppematerjalide konkurss “Rikas elu” tuleb tänavu gümnaasiumidesse

Swedbank’i Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus kuulutab teist korda välja õppematerjalide konkursi, aitamaks pedagoogidel matemaatika, ühiskonnaõpetuse ja majanduse tundides majandusteemasid põnevamalt ja elulisemalt käsitleda.


Mulluse konkursi töid on vaid viie kuu jooksul teabekeskuse e-õppe andmebaasist juba 664 korda alla laaditud, Kiili Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja Riina Raja võidutööd sealjuures 85 korda. See näitab, et on olemas nii selge vajadus kui õpetajate huvi täiendavate õppematerjalide vastu.

Ehkki praegu on valmimas päris mitu majandusõpikut, on tundide noorte jaoks põnevamaks muutmisel ja nende endi igapäevaeluga seostamisel kindlasti abi mitmesugustest arvutis saada olevatest materjalidest.

Kui mullu esimest korda toimunud konkursil oodati töid põhikoolitundide sisustamiseks, siis tänavu on fookus gümnaasiumil. Töid oodatakse 30. oktoobrini.

Konkursile on oodatud kaastööd kõigilt, kellele teema südamelähedane on – õpetajatelt, majandusspetsialistidelt, vanematelt-vanavanematelt, üliõpilastelt ja ka õpilastelt endilt. Osaleda saavad gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse, majanduse, matemaatika jt tundides kasutamist leidvad materjalid, mis võimaldavad sisustada vähemalt kaks 45 minuti pikkust koolitundi. Täpsemad reeglid leiab huviline Swedbank’i Eraisikute Teabekeskuse kodulehelt www.teabekeskus.ee.

i

Mullu osales konkursil kokku 28 võistlustööd. Pärast konkursi lõppu tehti osalenud tööd kättesaadavaks teabekeskuse kodulehel. Juuni alguseks enim alla laetud tööle oli välja pandud eriauhind 320 eurot, mis sedakorda läheb konkursi võitnud Riina Rajale.

Töid hindava žürii koosseisu kuuluvad tänavu Ühiskonna- ja Ajalooõpetajate Seltsi esimees Indrek Riigor, Majandusõpetajate Seltsi esinaine Elbe Metsatalu, Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige Marika Kaasik ning finantskirjaoskuse valdkonna edendajad Rahandusministeeriumi spetsialist Janika Lüüs, Tarbijakaitseameti peaspetsialist Helena Hansen ning siinkirjutaja.

Konkursi auhinnafond on 3000 eurot. Esikohatööle saab osaks 700-eurone auhind, teine preemia on 500 eurot ning 3.-5. kohale jäänud tööde autorid saavad igaüks 300 eurot. Lisaks korraldab teabekeskus sügisel eraldi konkursi ka koolinoortele endile.

Auhinnad antakse välja sügisel toimuval Swedbank’i Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse korraldataval finantskirjaoskuse konverentsil. Kõik võistlustööd tehakse  tänavu huvilistele avalikult kättesaadavaks ka interneti vahendusel.

i

PIRET SUITSU, Swedbank’i Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus

blog comments powered by Disqus