Õpilaste Teadusliku Ühingu sügiskonverents

Üritust korraldavad Sihtasutus Archimedes ja Tartu Ülikooli teaduskool. Õpilaste Teaduslikku Ühingusse (ÕTÜ) kuuluvad õpilased, kellele tundub teadus põnev, kes tahaksid sellest rohkem teada ja kes ise sellest osa saada ning midagi ära teha. Samas on ÕTÜsse kuuluvatel noortel võimalik lähedalt näha, kuidas töötavad teadlased ja kuidas toimib teadusmaailm ja õppida otsima vastuseid küsimustele, mille vastust keegi veel ei tea ja teha seda koos teadlaste ning teiste huvlistega üle Eesti. Kahel päeval on mitmesugused loengud ja töörühmad. 9. detsembril on töösektsioonid, kus oma uurimustöödest räägivad õpilased. Avatud on reaal-, huminataar- ja loodusteaduste sektisoonid. Nendest valitakse parim ettekanne plenaarsessioonides esitamiseks. Õpetajatele räägitakse samal ajal teadusandekusest, juhendamisest ja muust kooliteadustega seonduvast. 10. detsember algab plenaarsessiooniga Tartu Ülikooli aulas. Esinevad professorid Richard Villems, Howard Trevor Jacobs, Rein Vaikmäe, emeriitprofessor Leo Võhandu, doktorid Ulf Merbold ja Sulev Kõks. Lisaks tulevad esitlustele eelmise õhtu parimad õpilaste ettekanded. Pärastlõunal ootab sügiskonverentsil osalejaid rännak tartu teadusmaastikul, mille raames külastatakse erinevaid teadusasutusi. Väljaspoolt Tartut tulijatele makstakse kinni sõidukulud. Ka ööbimisvaõimalus on osalejatele olemas, aga ööbimiskohtade arv on piiratud. Registreerimine ja informatsioon www.archimedes.ee/noorteadlased ja Terje Tuisult meiliaadressil terje@archimedes.ee ning telefonil 511 0356. BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus