Õpilasomavalitsused kohtusid Põltsamaal

Kahepäevase koolituse võib jaotada tinglikult kaheks – reedel keskenduti suhtlemiskoolitusele ja laupäeval oli päevateemaks meeskonnatöö.

Osalejad koondusid meeskondadesse, tegid seejärel auditooriumi analüüsi, esitasid teistele oma tulemustest kokkuvõtte. Samuti simuleerisid osalejad läbirääkimisi. Enne õhtusööki anti tagasisidet päeva kohta.

Teisel päeval keskenduti meeskonnatööle. Arutleti õpilasomavalitsuse rolli üle koolielus, analüüsiti toimiva õpilasomavalitsuse eeldusi ja võimalusi. Seejärel tõstatati küsimus – mis on meeskonnatöö, mis on eduka meeskonnatöö eelduseks, millised on hea meeskonna omadused ja tunnused. Enne lõunat arutleti õpilasomavalitsuse toimimise põhitõdede üle.

Enne lõppkokkuvõtteid heideti pilk ka suurkuju Abraham Lincolni ellu, kes mitmete tagasilöökide järel valiti USA presidendiks kaheks ametiajaks. Enne kojusõitu anti tagasiside koolitale ja üksteisele.

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus